Dewislen
English
.
Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn

Dirprwy Brif Weithredwr: Elinor Robson (rhan amser)

Swyddog Cymorth Gweithredol: Alys Lewin

 

Tîm Rhaglenni

Pennaeth Rhaglenni: Elena Schmitz (rhan amser)

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol: Louise Richards

Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned: Mared Elin Roberts

Rheolwr Datblygu Awduron: Petra Bennett

Rheolwr Prosiect Ffrindiau Darllen Cymru: Catherine Kennedy (rhan amser)

Swyddog Llên Pawb: Elan Rhys (rhan amser)

Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned: Steffan Phillips

 

Tîm Corfforaethol

Pennaeth Datblygu: Bronwen Price (rhan amser)

Rheolwr Busnes: Ianto Brychan

Swyddog Cyllid: Emma Richards (rhan amser)

Cynorthwy-ydd Cyllid: Jody Jones (rhan amser)

 

Tîm Cyfathrebu

Pennaeth Cyfathrebu: Branwen Llewellyn

Pennaeth Cyfathrebu: Hollie Aldridge (cyfnod mamolaeth)

Swyddog Marchnata a Rhaglennu: Miriam Williams

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu: Bob Gelsthorpe

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Pennaeth Tŷ Newydd: Leusa Fflur Llewelyn

Rheolwr Safle: Ceri Collins

Swyddog Cymunedol: Gwen Lasarus James (rhan amser)

Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch: Anthony Cannon

Nôl i Amdanom ni