Cyhoeddwyr

Joseph Biddulph


Cyfeiriad: 32 Ebenezer Street, Pontypridd CF37 5PB
Ffon: 01443–492243
Dosbarthwr: Cymru/Prydain/Tramor: Joseph Biddulph
Nifer o deitlau mewn print: 70
Dyddiad sefydlu’r cwmni: 1983
Enwau cyswllt: Joseph Biddulph, Unig Berchennog
Math o lyfrau a gyhoeddir: Cymraeg a Saesneg i oedolion
Polisi golygyddol: Yn chwilio am deipysgrifau ar ieithoedd Affrica, neu astudiaethau Affricanaidd llai poblogaidd. Gramadegau byr o ieithoedd anghyfarwydd. (Dim ffi am yr uchod.)
Gofynion cyflwyno teipysgrif: Eglurdeb - testunau sgript yn fawr, os yn bosibl
Amser ar gyfartaledd a gymer i ymateb i deipysgrifau digymell: 1-2 fis1-2 fis

 

Chwilio (1)

A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N
O
P
Q
R S T U
V
W
X
Y
Z