Dewislen
English

Ein Prosiectau

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Llên Pawb | Lit Reach

Prosiect cymunedol a fydd yn darparu cyfleoedd creadigol a chelfyddydol trwy lenyddiaeth i rai o’r unigolion mwyuaf anghenus ac agored i niwed yn ein cymdeithasau.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan newydd sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Casia Wiliam.

Awdur Ieuenctid Cymru

Mae menter Awdur Ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu llais ac yn fodd o wella sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ymysg pobl ifanc. Awdur Ieuenctid Cymru yw Sophie McKeand.

Sgwadiau 'Sgwennu'r Ifainc

Nod Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc yw dod o hyd i ysgrifenwyr disglair ym mhob rhanbarth - boed hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - a'u cyflwyno i rai o brif awduron a thiwtoriaid creadigol Cymru.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Twristiaeth Llenyddol

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithredu fel asiantaeth twristiaeth cenedlaethol Cymru. Rydym yn mynd ag ymwelwyr i galon tirwedd llenyddol Cymru, yn cynllunio profiadau sy’n cynnig cyfuniad grymus, sef barddoniaeth, rhyddiaith, bwyd, diod a lleoliadau gorau Cymru.

Blas ar fywyd / Gusto por la Vida / A Taste for Life

Cysylltu pobl hŷn o Sbaen a Chymru: Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Llenyddiaeth Cymru a Solidarios para el Desarrollo wedi cydweithio ar gynllun rhyngwladol newydd ac arloesol sydd â’r nod o fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd ymysg pobl hŷn.

Cynllun Nawdd Llên a Lles

Yn ystod gwanwyn 2018 bydd Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi naw prosiect a ddyfeisiwyd gan awduron gyda grŵp targed mewn golwg. Trwy'r Cynllun Nawdd Llên a Lles ein nod yw rhoi’r cyfle i unigolion a chymunedau ledled Cymru adrodd eu straeon ac ysgrifennu eu dyfodol.

Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss

Rhaglen ryngwladol newydd i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r bardd o Gymru Hedd Wyn.

Her 100 Cerdd

Unwaith eto eleni rydym wedi herio pedwar bardd i ymgymryd â'r dasg enfawr o gyfansoddi 100 cerdd mewn 24 awr.

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref

Prosiect llenyddiaeth ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac India mewn cydweithrediad â Parthian Books, Llenyddiaeth Cymru a’r Wales Arts Review.

Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Croeso i Dydd Dylan, diwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai.

Archif Prosiectau

Archif Prosiectau