Dewislen
English
.
Rhaglen gyfeillio newydd a chyffrous yw Ffrindiau Darllen Cymru, wedi’i ariannu gan Gronfa’r Loteri Fawr ac wedi’i rheoli yng Nghymru gan Llenyddiaeth Cymru mewn cydweithrediad â phartner cenedlaethol The Reading Agency.

Wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus, cymunedau lleol a sefydliadau gwirfoddol, mae’r prosiect yn bwriadu galluogi, cyfranogi ac ymgysylltu pobl hŷn a phobl sydd â dementia a Gofalwyr trwy sbarduno sgyrsiau wrth ddarllen. Caiff Reading Friends ei gyd-gynhyrchu gyda phobl hŷn, a’i gyflwyno gan wirfoddolwyr a elwir yn Bartneriaid Darllen.

O Fehefin 2017 – Mehefin 2018, bydd Llenyddiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy ac Age Connect i brofi dulliau gwahanol o gyflwyno rhaglen Reading Friends. Trwy weithio’n agos gyda llyfrgelloedd, cartrefi gofal ac mewn cymunedau cefn gwlad, gan roi sylw penodol i gymunedau ffermio lle Cymraeg yw’r iaith gyntaf, bydd ystod o weithgareddau darllen cymdeithasol yn cael eu mabwysiadu, gan gynnwys sesiynau cyfeillio un-i-un a grwpiau cyfeillio a darllen, er mwyn cysylltu pobl hŷn sydd wedi’u hynysu neu sy’n debygol o brofi unigrwydd.

Stori Berthnasol: Llenyddiaeth Cymru a The Reading Agency yn cyhoeddi mai Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy yw’r sefydliad cyntaf i arwain prosiect prawf Ffrindiau Darllen Cymru.

Mae Reading Friends eisoes yn cael ei arwain yn Lloegr, Yr Alban a Chymru gan The Reading Agency, y Scottish Book Trust a Llenyddiaeth Cymru. Mae’r prosiect ar brawf yn yr ardaloedd canlynol:

  • Conwy
  • Newcastle
  • Oldham
  • Sheffield
  • Stirling
  • Gorllewin Sussex / West Sussex

Am ragor o wybodaeth gallwch ymgofrestri i dderbyn Reading Friends cylchlythyr arbennig y Reading Agency ar gyfer y prosiect hwn, neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266.

Nôl i Ein Prosiectau