Dewislen
English
.
Dydd Iau 4 Hydref 2018

Unwaith eto eleni, bydd Llenyddiaeth Cymru yn herio pedwar bardd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r pedwar bardd dewr yn fuan.

Bydd gofyn i bob un o’r pedwar bardd ysgrifennu o leiaf un gerdd bob awr i gyflawni’r Her 100 Cerdd mewn da bryd. 2018 fydd y chweched tro i’r Her gael ei chynnal, gyda’r pum tîm blaenorol yn cyrraedd y nod gydag eiliadau’n unig yn weddill.

Dyfeisiwyd y prosiect digidol hwn yn 2012 i nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, dathliad blynyddol o farddoniaeth a phopeth barddonol a drefnir gan y Forward Arts Foundation, elusen sy’n dathlu barddoniaeth rhagorol a sydd â’r bwriad o ehangu’r gynulleidfa.

 

Cerddi 2017:

Yn y cyfamser, dyma holl gerddi Her 100 Cerdd 2017.

 

Cerdd #1 – Cymorth y Trydarwyr

Cerdd #2 – Rhododendron

Cerdd #3 – Gair o Gysur

Cerdd #4 – Myfyrdodau Hanner Dydd

Cerdd #5 – I Gwen Lasarus ar ei Phen-blwydd Arbennig

Cerdd #6 – Senghennydd

Cerdd #7 – Yn ymateb i dwît Dyl Mei am smwddio

Cerdd #8 – Ymson Hen Delynor

Cerdd #9 – Arwyddair i Bodlediad Clera

Cerdd #10 – I Bolycs Cymraeg

Cerdd #11 – Y Ffidil

Cerdd #12 – Darllen

Cerdd #13 – Cwestiwn

Cerdd #14 – Aros

Cerdd #15 – Holiaduron

Cerdd #16 – Darlun

Cerdd #17 – I Rhys ‘The Cat’ Wyn Williams

Cerdd #18 – Hydref

Cerdd #19 – Cerdded rhaff

Cerdd #20 – Catalunya

Cerdd #21 – Eiliad

Cerdd #22 – Mêts

Cerdd #23 – Dora Gwawr

Cerdd #24 – Fy chwaer yn 40

Cerdd #25 – Agoriad bwyty Blondin’s

Cerdd #26 – Pacio

Cerdd #27 – Heno

Cerdd #28 – Iolo Morganwg

Cerdd #29 – Tŷ Newydd

Cerdd #30 – I ferched Corporation

Cerdd #31 – G&T

Cerdd #32 – I redwyr Hanner Marathon Caerdydd

Cerdd #33 – Baled Harri Richards

Cerdd #34 – Y wawr yn torri yn 1967

Cerdd #35 – Rhys

Cerdd #36 – Dwed dy hanes

Cerdd #37 – Cywydd Croeso

Cerdd #38 – Y bat ping-pong

Cerdd #39 – Erwan

Cerdd #40 – Bwrw’r Sul yn Abersoch…?

Cerdd #41 – Wythnos y Glas

Cerdd #42 – I Dyfed Arthur

Cerdd #43 – Em Brawd Now Bach Glo

Cerdd #44 – Stori Drist

Cerdd #45 – Y Drymiwr Tawel

Cerdd #46 – Mam a Dad

Cerdd #47 – Llythyr Serch

Cerdd #48 – “Are you a capper?”

Cerdd #49 – CYTUN…?

Cerdd #50 – Blodau Gorffennaf

Cerdd #51 – Trystan a’i Esyllt ym Maes B

Cerdd #52 – Insomaniac

Cerdd #53 – Porthdinllaen

Cerdd #54 – Ben y Bochdew

Cerdd #55 – Miss Evans

Cerdd #56 – I’r gerddorfa ukelele yng Nghaerdydd

Cerdd #57 – Eiliad

Cerdd #58 – Y Bwci Bo

Cerdd #59 – Talwrn y Cynhaeaf

Cerdd #60 – Ystafell Frances, Tŷ Newydd

Cerdd #61 – Cyngor i Marc Engan

Cerdd #62 – Adeiladwyd ar Dlodi

Cerdd #63 – Oxfam yn 75

Cerdd #64 – Y Dylluan

Cerdd #65 – Dyma’r pwynt

Cerdd #66 – Tŷ Tawe

Cerdd #67 – Polish

Cerdd #68 – Bluebirds

Cerdd #69 – Sass

Cerdd #70 – Diwrnod Cyntaf

Cerdd #71 – Y Peiriant Golchi Llestri

Cerdd #72 – Daeargryn

Cerdd #73 – Yn ddiolch i Coors Light

Cerdd #74 – 6:00

Cerdd #75 – Menter Iaith

Cerdd #76 – Glandwr, Bethesda

Cerdd #77 – Ieuenctid

Cerdd #78 – Gŵyl Inc

Cerdd #79 – Annwyl James

Cerdd #80 – Y golled yn Nolgellau

Cerdd #81 – Dolwyddelan

Cerdd #82 – Torriad Gwawr yng Ngardd Tŷ Newydd

Cerdd #83 – Cau Siop Lyfrau

Cerdd #84 – Cynulliad Cymru

Cerdd #85 – Bore yn Nhŷ Newydd

Cerdd #86 – Hwyl fawr, Hugh Heffner

Cerdd #87 – Post Cyntaf

Cerdd #88 – PTSD

Cerdd #89 – Annibyniaeth

Cerdd #90 – Taith Nabod Bro

Cerdd #91 – Sais Cymraeg

Cerdd #92 – Hydref, eto

Cerdd #93 – Galar a fi

Cerdd #94 – Elen

Cerdd #95 – Wariars

Cerdd #96 – Eisteddfod Caerdydd

Cerdd #97 – Dymchwel Cei Trefor

Cerdd #98 – Rhyddid

Cerdd #99 – Fflagio

Cerdd #100 – Diwedd shifft

Nôl i Ein Prosiectau