Dewislen
English
.
12.00 pm dydd Mercher 27 Medi – 12.00 pm dydd Iau 28 Medi

Unwaith eto eleni, mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her i bedwar bardd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Bydd y pedwar yn dod at ei gilydd i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd i ymgymryd â’r gwaith cyfansoddi – lle bydd hefyd ambell syrpréis yn disgwyl y beirdd.

Y pedwar bardd dewr (a blinedig) sydd wedi cytuno i wynebu’r Her eleni yw Karen Owen, Rhys Iorwerth, Iestyn Tyne a Gwynfor Dafydd.

Bydd gofyn i bob un o’r pedwar bardd ysgrifennu o leiaf un gerdd bob awr i gyflawni’r Her 100 Cerdd mewn da bryd. Dyma’r pumed tro i’r Her gael ei chynnal, gyda’r pedwar tîm blaenorol yn cyrraedd y nod gydag eiliadau’n unig yn weddill.

 

Dyfeisiwyd y prosiect digidol hwn yn 2012 i nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, dathliad blynyddol o farddoniaeth a phopeth barddonol a drefnir gan y Forward Arts Foundation, elusen sy’n dathlu barddoniaeth rhagorol a sydd â’r bwriad o ehangu’r gynulleidfa.

 

Y Cerddi:

Gallwch ddarllen yr holl gerddi ar Flog Llenyddiaeth Cymru.

 

Cerdd #1 – Cymorth y Trydarwyr

Cerdd #2 – Rhododendron

Cerdd #3 – Gair o Gysur

Cerdd #4 – Myfyrdodau Hanner Dydd

Cerdd #5 – I Gwen Lasarus ar ei Phen-blwydd Arbennig

Cerdd #6 – Senghennydd

Cerdd #7 – Yn ymateb i dwît Dyl Mei am smwddio

Cerdd #8 – Ymson Hen Delynor

Cerdd #9 – Arwyddair i Bodlediad Clera

Cerdd #10 – I Bolycs Cymraeg

Cerdd #11 – Y Ffidil

Cerdd #12 – Darllen

Cerdd #13 – Cwestiwn

Cerdd #14 – Aros

Cerdd #15 – Holiaduron

Cerdd #16 – Darlun

Cerdd #17 – I Rhys ‘The Cat’ Wyn Williams

Cerdd #18 – Hydref

Cerdd #19 – Cerdded rhaff

Cerdd #20 – Catalunya

Cerdd #21 – Eiliad

Cerdd #22 – Mêts

Cerdd #23 – Dora Gwawr

Cerdd #24 – Fy chwaer yn 40

Cerdd #25 – Agoriad bwyty Blondin’s

Cerdd #26 – Pacio

Cerdd #27 – Heno

Cerdd #28 – Iolo Morganwg

Cerdd #29 – Tŷ Newydd

Cerdd #30 – I ferched Corporation

Cerdd #31 – G&T

Cerdd #32 – I redwyr Hanner Marathon Caerdydd

Cerdd #33 – Baled Harri Richards

Cerdd #34 – Y wawr yn torri yn 1967

Cerdd #35 – Rhys

Cerdd #36 – Dwed dy hanes

Cerdd #37 – Cywydd Croeso

Cerdd #38 – Y bat ping-pong

Cerdd #39 – Erwan

Cerdd #40 – Bwrw’r Sul yn Abersoch…?

Cerdd #41 – Wythnos y Glas

Cerdd #42 – I Dyfed Arthur

Cerdd #43 – Em Brawd Now Bach Glo

Cerdd #44 – Stori Drist

Cerdd #45 – Y Drymiwr Tawel

Cerdd #46 – Mam a Dad

Cerdd #47 – Llythyr Serch

Cerdd #48 – “Are you a capper?”

Cerdd #49 – CYTUN…?

Cerdd #50 – Blodau Gorffennaf

Cerdd #51 – Trystan a’i Esyllt ym Maes B

Cerdd #52 – Insomaniac

Cerdd #53 – Porthdinllaen

Cerdd #54 – Ben y Bochdew

Cerdd #55 – Miss Evans

Cerdd #56 – I’r gerddorfa ukelele yng Nghaerdydd

Cerdd #57 – Eiliad

Cerdd #58 – Y Bwci Bo

Cerdd #59 – Talwrn y Cynhaeaf

Cerdd #60 – Ystafell Frances, Tŷ Newydd

Cerdd #61 – Cyngor i Marc Engan

Cerdd #62 – Adeiladwyd ar Dlodi

Cerdd #63 – Oxfam yn 75

Cerdd #64 – Y Dylluan

Cerdd #65 – Dyma’r pwynt

Cerdd #66 – Tŷ Tawe

Cerdd #67 – Polish

Cerdd #68 – Bluebirds

Cerdd #69 – Sass

Cerdd #70 – Diwrnod Cyntaf

Cerdd #71 – Y Peiriant Golchi Llestri

Cerdd #72 – Daeargryn

Cerdd #73 – Yn ddiolch i Coors Light

Cerdd #74 – 6:00

Cerdd #75 – Menter Iaith

Cerdd #76 – Glandwr, Bethesda

Cerdd #77 – Ieuenctid

Cerdd #78 – Gŵyl Inc

Cerdd #79 – Annwyl James

Cerdd #80 – Y golled yn Nolgellau

Cerdd #81 – Dolwyddelan

Cerdd #82 – Torriad Gwawr yng Ngardd Tŷ Newydd

Cerdd #83 – Cau Siop Lyfrau

Cerdd #84 – Cynulliad Cymru

Cerdd #85 – Bore yn Nhŷ Newydd

Cerdd #86 – Hwyl fawr, Hugh Heffner

Cerdd #87 – Post Cyntaf

Cerdd #88 – PTSD

Cerdd #89 – Annibyniaeth

Cerdd #90 – Taith Nabod Bro

Cerdd #91 – Sais Cymraeg

Cerdd #92 – Hydref, eto

Cerdd #93 – Galar a fi

Cerdd #94 – Elen

Cerdd #95 – Wariars

Cerdd #96 – Eisteddfod Caerdydd

Cerdd #97 – Dymchwel Cei Trefor

Cerdd #98 – Rhyddid

Cerdd #99 – Fflagio

Cerdd #100 – Diwedd shifft

Y Beirdd:

 
Karen Owen

Newyddiadurwraig a bardd sydd wedi perfformio ar bum cyfandir yw Karen Owen. Mae’n athro barddol, yn dalyrnwraig ac yn feirniad eisteddfodol. Ei hail gyfrol, Siarad Trwy’i Het, oedd enillydd Categori Barddoniaeth Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012. Mae wedi cydweithio gydag amrywiaeth o artistiaid, yn cynnwys Cowbois Rhos Botwnnog, 9Bach, Ed Holden, Gwenan Gibbard a Robat Arwyn. Cyhoeddodd ei chyfrol ddiweddaraf, Lein a Bît yng Nghalon Bardd (2016), ar ffurf CD.

 

Rhys Iorwerth

Ar ôl pymtheg mlynedd yn byw yng Nghaerdydd, mae Rhys Iorwerth bellach yn ôl yng Nghaernarfon lle mae’n gweithio fel awdur a chyfieithydd llawrydd. Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol 2011 a Chategori Barddoniaeth Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Abermandraw, sef ei gyfrol gyntaf o ryddiaith. Mae’n un o sefydlwyr nosweithiau byw Bragdy’r Beirdd ac yn aelod selog o dîm ymrysona’r Deheubarth.

 

Iestyn Tyne

Llenor, cerddor a myfyriwr sy’n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Iestyn Tyne. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd a Chadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru yn 2016, a chyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, addunedau, ar ei liwt ei hun eleni. Mae’n un o’r sawl sy’n gyfrifol am sefydlu, golygu a chynhyrchu cylchgrawn creadigol Y Stamp, ac yn aelod o dîm Talwrn Y Prentisiaid.

 

Gwynfor Dafydd

Bachgen o Donyrefail yw Gwynfor Dafydd sydd ar hyn o bryd yn astudio ieithoedd modern ym Mhrifysgol Caergrawnt. Enillodd gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd 2016 a 2017, ac mae’n aelod o dîm Talwrn Tir Iarll. Ysgrifennu ar y mesur rhydd y mae gan amlaf, ond aeth ati i ddysgu cynganeddu yn bymtheg oed yn sgil ymweliad gan Mererid Hopwood i Ysgol Llanhari.

Nôl i Ein Prosiectau