Dewislen
English
.
Croeso i Dydd Dylan, diwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai. Dyma ddyddiad darllediad cyntaf y ddrama Under Milk Wood a berfformiwyd yn wreiddiol ar lwyfan 92Y The Poetry Center, Efrog Newydd yn 1953.

Cynhaliwyd Dydd Dylan am y tro cyntaf ar ddydd Iau 14 Mai 2015, ble estynwyd gwahoddiad i bawb ymuno â’r hwyl boed hynny drwy weithdai ysgrifennu creadigol, teithiau llenyddol, adnoddau addysg a darlleniadau mewn lleoliadau anghyffredin.Gwaith celf o dywod a grëwyd gan Marc Treanor ar draeth Cei Newydd i ddathli Dydd Dylan 2016. Comisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru.

‘The Craftsmen’, Baba Brinkman, ysgrifennwyd i goffau Dylan Thomas ar gyfer Dydd Dylan 2016. Comisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru.
Cyhoeddwyd manylion y trydydd dathliad blynyddol i un o lenorion enwocaf Cymru ar 13 Mawrth 2017, sy’n cynnwys digwyddiadau amrywiol ledled y DU a thu hwnt. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Dywedodd, cyfansoddwr, cantores, awdur a chyflwynydd Cerys Matthews MBE: “Mae Diwrnod Dylan, sy’n cael ei ddathlu ar y diwrnod y perfformiwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf erioed, yn esgus gwych i ddathlu’r saer geiriau cain hwn yn ogystal â’r gwaddol gwych o ddramâu, cerddi, traethodau a llenyddiaeth ledled y byd.”

Cydlynydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas yw’r bardd arobryn Mab Jones.

 

Sut y byddwch chi’n dathlu Dydd Dylan 2017?

Lleoliadau Celfyddydol!

Beth am gynnal digwyddiad yn ymwneud â Dylan Thomas ar 14 Mai fel rhan o’r ymgyrch farchnata #DyddDylan?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mab Jones: intdylanthomasday@gmail.com

 

Gobeithiwn y byddwch yn darganfod eich ffyrdd eich hun i ddathlu Dydd Dylan; efallai y byddwch yn llwyfannu eich digwyddiad eich hun neu’n ymuno ag un o’r digwyddiadau arbennig sydd wedi eu trefnu’n barod. Bydd digwyddiadau’n cynnwys perfformiadau, teithiau cerdded, digwyddiadau arlein a llawer, llawer mwy. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas 2017 – i’w ddathlu ar ddydd Sul 14 Mai – yn hwyrach eleni.

Sut bynnag y byddwch chi’n dewis dathlu Dydd Dylan, cofiwch roi gwybod i ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #DyddDylan.

 

Am ragor o wybodaeth ar sut y gallwch chi gymryd rhan, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 / intdylanthomasday@gmail.com

 

Trefnir Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas Day gan Llenyddiaeth Cymru ac fe’i ariennir gan Llywodraeth Cymru.

Nôl i Ein Prosiectau