Dewislen
English
Cysylltu
Meini Prawf Cymhwysedd

Os gwelwch yn dda darllenwch feini prawf cymhwyster Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn fanwl.

 

ANGENRHEIDIOL:

 1. Mai gwaith unigol yr awdur yn unig ydyw (gan eithrio darluniau a chyflwyniadau)
 2. Mai’r cyhoeddiad cyntaf o’r gwaith (naill ai yn Gymraeg neu Saesneg) yn y flwyddyn sy’n rhagflaenu’r wobr ydyw (1 Ionawr – 31 Rhagfyr 2018)
 3. Rhaid i’r awdur fod yn fyw ar 1 Rhagfyr 2018 – dyddiad cau cyflwyno llyfrau
 4. Bod cynnwys y gwaith, yn sylweddol, yn waith na gyhoeddwyd yn flaenorol
 5. Bod y gwaith yn gyfrol o farddoniaeth, ffuglen neu ffeithiol greadigol (wele nodyn isod)
 6. Bod y gwaith mewn print o’r diwrnod y rhyddheir y Rhestr Fer tan y caiff yr enillwyr eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo
 7. Bod y gwaith ar gyfer oedolion

 

YN OGYSTAL, RHAID IDDO ATEB O LEIAF UN O’R GOFYNION CANLYNOL:

 1. Fod wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg
 2. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur a anwyd yng Nghymru neu a dderbyniodd ei addysg yng Nghymru
 3. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur sy’n byw yng Nghymru
 4. Fod yn gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig

 

NID YW’R CANLYNOL YN GYMWYS AR GYFER Y WOBR:

 1. Gwaith a gyhoeddir o fewn blodeugerddi gan awduron niferus
 2. Cyfieithiadau (oni bai y dyfarnir eu bod o bwysigrwydd sylweddol i lenyddiaeth Gymraeg sydd yn mynd ymhellach na’r hyn sydd yn bodoli o fewn fersiynau o’r deunydd gwreiddiol eisoes)
 3. Sgriptiau

 

Nodyn ar Ffeithiol Greadigol

Caiff y categori ffeithiol greadigol ei ddiffinio fel rhyddiaith sydd wedi’i ysgrifennu’n greadigol o ran natur neu sy’n cysylltu’n amleiriog â gweithiau ffuglen, ffeithiol a barddoniaeth eraill. Mae hyn yn cynnwys beirniadaeth lenyddol, ynghyd â chyfrolau ffeithiol lle mae creadigrwydd y rhyddiaith yn allweddol i natur y gwaith. Gallai’r llyfrau hyn gynnwys llyfrau teithio, cofiannau/hunangofiannau a chyfrolau ar hanes cymdeithasol.


Diffiniad o waith sy’n gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig

Ar rhai achlysuron, gellir penderfynu bod gweithiau sy’n trafod ac/neu sy’n ychwanegu at themâu a ymdrinnir â nhw yn aml mewn meysydd llenyddol Cymreig yn gymwys er nad oes gan yr awdur unrhyw gysylltiadau ieithyddol, preswyl na llencynnol â Chymru.

 

Caiff teitlau gyda ffotograffau neu ddyluniadau eu beirniadu ar ansawdd y gwaith ysgrifenedig yn unig, a chaiff unrhyw wobr ei gyflwyno i’r awdur yn unig. Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, ac oherwydd hynny caiff ei ariannu’n bennaf i hyrwyddo creadigrwydd llenyddol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth am gymhwysedd llyfr ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 neu os hoffwch wybodaeth ar sut i gyflwyno llyfrau, cysylltwch â ni: 029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Gwobr Llyfr y Flwyddyn - Ffurflen Gyflwyno 2019

Gwobr Llyfr y Flwyddyn - Ffurflen Gyflwyno 2019 - Cymraeg
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 61KB
Gwobr Llyfr y Flwyddyn - Ffurflen Gyflwyno 2019 - Saesneg
Iaith: EnglishMath o Ffeil: WordMaint: 150KB
Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn