Dewislen
English
Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Mae’r Bardd Cenedlaethol yn cynrychioli’r ysgrifennu gorau o Gymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, trwy arwain ymgyrchoedd yng Nghymru a pherfformio mewn digwyddiadau a gwyliau i godi proffil llenyddiaeth a llenorion o Gymru.

Sefydlwyd y fenter yn 2005, a’r Bardd Cenedlaethol cyntaf oedd Gwyneth Lewis, a dilynwyd hi ganGwyn Thomas yn 2006. Datblygwyd y swydd ymhellach gan Gillian Clarke a benodwyd yn 2008. Yn ystod ei chyfnod fel Bardd Cenedlaethol mae Gillian Clarke wedi perfformio o flaen degau o filoedd o bobl ledled y byd, yn ogystal ag ennill nifer o gomisiynau a phreswylfeydd nodedig. Y Bardd Cenedlaethol presennol yw Ifor ap Glyn.

Cliciwch yma i ddarllen cerddi comisiwn Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn.

Am Ifor ap Glyn:

Wedi’i eni a’i fagu yn un o Gymry Llundain, mae Ifor ap Glyn yn fardd, cyflwynydd, cyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd sydd wedi ennill nifer helaeth o wobrau yn y meysydd amrywiol hyn. Mae’n Brifardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith – y tro cyntaf yn 1999 ac yn fwyaf diweddar yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013. Ifor oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2008 – 2009.

Mae Ifor yn byw yng Nghaernarfon ac yn gweithio i Cwmni Da – cwmni cynhyrchu teledu a ffilm annibynnol y bu’n rhan o’i sefydlu. Mae wedi ennill sawl gwobr BAFTA Cymru am ei waith gan gynnwys y cyfresi Lleisiau’r Rhyfel Mawr a Popeth yn Gymraeg.

Mae Ifor wedi camu ar lwyfannau amrywiol ar draws y byd gan berfformio mewn gwyliau megis y Smithsonian Folk Life Festival yn Washington DC.

“Mae Gillian wedi dyrchafu rôl y Bardd Cenedlaethol ers ei phenodiad yn 2008, a hoffwn ddiolch iddi am ei hymdrechion diflino i hyrwyddo barddoniaeth a llenyddiaeth Cymraeg gartref ac ar lwyfan rhyngwladol. Mae hi wedi gwneud gwaith allweddol yn creu cysylltiadau gyda beirdd ledled y byd a chyflwyno eu gwaith i bobl Cymru. Dyma ddau lwybr y byddaf innau yn eu dilyn hefyd. O Boston i Frwsel, o Ddulyn i Washington, nid yw ysgrifennu yn y Gymraeg yn rhwystr wrth gysylltu â chynulleidfaoedd ehangach, ac fel y Bardd Cenedlaethol Cymru nesaf, edrychaf ymlaen at hyrwyddo ffrwyth llafur awduron o Gymru yn y ddwy iaith.”

– Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn

Dywedodd Carol Ann Duffy: “Wedi’r holl waith gwych y mae Gillian Clarke wedi’i gyflawni fel Bardd Cenedlaethol Cymru, mae’n gyffrous gweld y rôl yn cael ei throsglwyddo i fardd a fydd yn sicr o ddathlu’r iaith Gymraeg – un o drysorau pennaf yr ynysoedd hyn.”

Dywedodd Gillian Clarke cyn-Fardd Cenedlaethol Cymru: “Mae Ifor ap Glyn y gyfaill a fydd yn cymryd yr awenau gyda dawn, gan fod yn lais eglur i Gymru ac i farddoniaeth. Mae pob Bardd Cenedlaethol yn ail-ddyfeisio’r rôl, ac rwy’n hyderus y bydd yn siarad dros Gymru a dros farddoniaeth. Mae’n llwyddo i greu dawns gyda’i eiriau ar bapur ac ar lwyfan.”

Nôl i Ein Prosiectau