Dewislen
English
.

Gwasanaethau i Awduron

Mae Llenyddiaeth Cymru yn anelu at ddatblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa fel awduron.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n gweinyddu dau gynllun sy’n cynorthwyo datblygu awduron: Ysgoloriaethau i Awduron, Mentora a’r Gwasanaeth Beirniadu.

Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cymorth i awduron newydd ac awduron profiadol trwy gynllun Ysgoloriaethau i Awduron. Mae’r cynllun yn hynod gystadleuol, ac fe ddyfernir Ysgoloriaethau i awduron sy’n dangos rhagoriaeth llenyddol yn y meysydd canlynol: ffuglen (nofelau a straeon byrion), nofelau graffeg, barddoniaeth, ffeithiol greadigol (gan gynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau, hunangofiannau), llenyddiaeth i blant ac i bobl ifanc. Ceir dyddiad cau blynyddol.

Mae Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron sy’n dangos addewid eithriadol, ac y mae cyhoeddwyr eisoes wedi mynegi diddordeb yn eu gwaith. Bwriad y cynllun yw cynorthwyo awduron i ddatblygu’r gwaith hwnnw i safon cyhoeddi, a hynny trwy gyfrwng sesiynau unigol gyda mentor. Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Am ragor o wybodaeth ar y cynlluniau uchod, cliciwch ar y botwm perthnasol isod.