Dewislen
English
.
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: nofelau, straeon byrion, nofelau graffig, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau. Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi datgan enwau’r un ar hugain o awduron a fydd yn derbyn cyfanswm o £70,000 mewn Ysgoloriaethau i Awduron 2017. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Yn ystod 2017-18, bydd Llenyddiaeth Cymru yn datblygu ac ehangu’r gwasanaethau i awduron, yn cynnwys Ysgoloriaethau i Awduron a’r Cynllun Mentora. Rydym yn aros am gadarnhâd nawdd ar gyfer Ysgoloriaethau 2018 a’r Cynllun Mentora. Rydym yn tybio caiff hyn ei gadarnhau yn ystod haf 2017.

Amserlen Ysgoloriaethau 2018

Cyhoeddir yr amserlen a’r dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaethau 2018 ar ôl cadarnhau’r nawdd.
Bydd y ffurflen gais newydd a’r canllawiau diwygiedig ar gyfer Ysgoloriaethau 2018 ar gael ar i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru ar ôl cadarnhau’r nawdd.

Mae’r dyddiadau uchod yn ddibynnol ar gadarnhau nawdd, ac fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

 

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Cyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Nôl i Gwasanaethau i Awduron