Dewislen
English
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: nofelau, straeon byrion, nofelau graffig, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau. Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Ysgoloriaethau 2016 wedi mynd heibio (5.00 pm ddydd Gwener 28 Hydref 2016.) Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?
Amserlen Ysgoloriaethau 2017

Amserlen dyfarnu’r ceisiadau:

Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Tachwedd 2016 a diwedd Ionawr 2017). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (yn ystod Chwefror 2017). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu yn ystod mis Mawrth 2017. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (ddiwedd mis Mawrth 2017). Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

Rydym yn tybio bydd y cyfle nesaf i ymgeisio am Ysgoloriaethau i Awduron yn ystod hydref 2017, yn ddibynnol ar nawdd.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

 

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Cyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Nôl i Gwasanaethau i Awduron