Dewislen
English
.
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2018 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Fis Ionawr cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru, y corff sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu llenyddiaeth yng Nghymru, enwau’r rheini a fydd yn derbyn cefnogaeth trwy’r Cynllun Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora yn 2018. Ymhlith yr enwau hyn mae‘r nifer uchaf erioed o ymgeiswyr newydd, ac mae lleisiau benywaidd yn amlwg ar y rhestr.

Wrth gyhoeddi enwau’r 25 awdur a fydd yn elwa o’r cynlluniau eleni, dywedodd Llenyddiaeth Cymru “dyma leisiau cryf ac unigryw gyda straeon pwerus i’w hadrodd”. Mae’r gwobrau’n cynnig cymorth i awduron trwy eu galluogi i ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o 12 mis, gyda’r ffurfiau eleni’n cynnwys nofelau, straeon byrion, llenyddiaeth i blant, barddoniaeth a’r aderyn prin hwnnw, y nofel graffig Gymraeg.

I ddarllen rhagor am yr awduron sy’n derbyn Ysgoloriaethau 2018 cliciwch yma.

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2018, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

 

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur Newydd, Ysgoloriaeth Awdur neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £2,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys:
Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru.

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

 


Beth sy’n digwydd nesaf?

Cyhoeddir manylion ynglŷn ag ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron 2019 ar ôl cadarnhau’r nawdd.

• Tybir caiff y nawdd ar gyfer Ysgoloriaethau 2019 ei gadarnhau yn ystod haf 2018.
• Bydd y canllawiau manwl a’r ffurflen gais ar gyfer Ysgoloriaethau 2019 ar gael ar ôl cadarnhau’r nawdd.
• Tybir bydd ceisiadau’n agor yn ystod haf 2018.
• Caiff y dyddiad cau ei gadarnhau ar ôl cadarnhau’r nawdd.

Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar y llwyfannau cymdeithasol maes o law.

Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2011-2018

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2011-2018
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 455KB
Literature Wales Writers' Bursaries Recipients 2011-2018
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 461KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron