Dewislen
English
.
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2019 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Mae Ysgoloriaethau i Awduron 2019 ar agor yn awr i geisiadau gan awduron newydd ac awduron cyhoeddedig. Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur  neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £1,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys:
Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau.

Rhagor o wybodaeth a Sut i ymgeisio
Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgoloriaethau i Awduron, a manylion sut i ymgeisio, darllenwch Canllawiau Ysgoloriaethau 2019. Mae’r canllawiau llawn a’r ffurflen gais ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau 2019 ar gael i’w islwytho o waelod y dudalen hon. A wnewch chi ddarllen y Canllawiau ar gyfer Ymgeiswyr Ysgoloriathau 2019 cyn cwblhau’r ffurflen gais.

Dyddiad cau
Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Ysgoloriaethau 2019 yw 5.00 pm Dydd Mawrth 11 Medi 2018.

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru.

Amserlen asesu:

Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Medi 2018 a Tachwedd 2018). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (Tachwedd 2018). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu yn ganol mis Rhagfyr 2018. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (Ionawr 2019). Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

I ddarllen rhagor am yr awduron oedd wedi derbyn Ysgoloriaethau llynedd cliciwch yma.

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2018, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

 

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Ffurflenni a Chanllawiau 2019 ac Enillwyr Ysgoloriaethau 2011-18

Canllawiau Ysgoloriaethau Awduron 2019 - Word
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 881KB
Canllawiau Ysgoloriaethau Awduron 2019 - PDF
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 207KB
Ffurflen Gais Ysgoloriaethau Awduron 2019
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 1469KB
Canllawiau Ysgoloriaeth Cefnogi 2019 - Word
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 880KB
Canllawiau Ysgoloriaeth Cefnogi - PDF
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 203KB
Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cefnogi 2019
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 1468KB
Ffurflen Cydraddoldebau ac Amrywiaeth LlC - Datblygu Awduron
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2011-2018
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 455KB
Literature Wales Writers' Bursaries Recipients 2011-2018
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 461KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron