Dewislen
English
Cysylltu

Panel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru

Sioned Williams – Cadeirydd y Panel 
Cafodd Sioned Williams ei magu yng Nghymoedd Gwent ond mae bellach wedi ymgartrefu yn yr Alltwen, Cwm Tawe. Yn gyn-newyddiadurwraig a chynhyrchydd gyda BBC Cymru, mae nawr yn Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe ac yn cyd-reoli Tŷ’r Gwrhyd, Canolfan Gymraeg Cwm Tawe a Nedd. Mae’n darlledu fel sylwebydd ac adolygydd celfyddydau ar raglenni teledu a radio Cymraeg gan gyfrannu adolygiadau hefyd ar gyfer cylchgronau Barn a Taliesin. Bu’n feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen a Chystadleuaeth y Goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Malachy Doyle (*tan 31 Mawrth 2019)
Mae Malachy Doyle yn awdur llyfrau plant. Enillodd ei nofel gyntaf i’r arddegau, Georgie (Bloomsbury) wobr Tir na n-Og 2002. Enillodd ei lyfr i blant bach The Dancing Tiger (Simon and Schuster) Wobr Arian Smarties yn 2005. Enillodd ei lyfr Cow (Simon and Schuster) wobr llyfr ffeithiol yr English Association yn 2002. Bu Malachy yn byw yng Nghymru am 23 mlynedd cyn dychwelyd i Iwerddon yn 2007. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o lyfrau, cyfieithwyd ei waith i 27 o ieithoedd. Mae’n diwtor cyson yn Nhŷ Newydd ac i’r Arvon Foundation.

Julia Forster (*tan 31 Mawrth 2019)
Mae gan Julia Forster brofiad helaeth ym myd cyhoeddi ar ôl gweithio yn y diwydiant ar draws y DG ers bron ugain mlynedd. Erbyn hyn mae’n hyrwyddo ar ran cwmni cyhoeddi barddoniaeth Nine Arches Press, yn ogystal â gweithio’n llawrydd fel mentor i nofelwyr, cynnal gweithdai ar ddatblygiad proffesiynol i awduron, a gwasanaethu ar bwyllgor gweithredol Wales PEN Cymru. Bu’n gweithio am ddwy flynedd i gylchgrawn New Welsh Review, ac yn aelod gwirfoddol ar bwyllgor golygyddol Gwasg Honno. Cyhoeddwyd ei nofel What a Way to Go gan Atlantic Books yn 2016, ac fe gyhoeddwyd cyfrol ffeithiol greadigol Muses, yn 2007. Derbyniodd wobr K Blundell Trust Award gan y Society of Authors yn 2016 er mwyn noddi ymchwil ar gyfer ei thrydedd cyfrol.

Ceri Wyn Jones (*tan 31 Mawrth 2019)
Crwt o Aberteifi yw Ceri Wyn Jones. Enillodd y Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1997 ac yn 2014, a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009. Ef bellach yw Meuryn Y Talwrn ar BBC Radio Cymru. Bu’n Fardd Plant Cymru am flwyddyn, ac mae’n para i deithio ar hyd a lled y wlad (a’r tu hwnt) yn cynnal gweithdai, darlledu ac yn perfformio ei waith. Astudir cerddi o’i eiddo ar gyrsiau Lefel ‘A’ a Gradd, a chyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, sef Dauwynebog, y rhestr fer o dri ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2008. Mae’n gyn-enillydd gwobr Tir na n-Og, ac fe gyrhaeddodd y restr fer eto yn 2016, yn y categorïau Cymraeg a Saesneg. Bu’n gweithio fel Golygydd Llyfrau Saesneg i Wasg Gomer ac mae bellach yn gweithio fel awdur ar ei liwt ei hun.

Catherine Phelps
Mae Catherine Phelps yn olygydd ac yn feirniad llenyddol. Mae’n ymchwilydd ac wedi dysgu Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Ymhlith ei phrif ddiddordebau academaidd mae ysgrifennu Saesneg o Gymru, a nofelau ditectif. Mae ei diddordebau ymchwil hefyd yn cynnwys llenyddiaeth a theori ôl-drefedigaethol; llenyddiaeth yr ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain yn Saesneg; llenyddiaeth Gothig, ac ysgrifennu gan ferched a theori ffeministaidd. Mae cyhoeddiadau Catherine yn cynnwys amryw o ysgrifau academaidd ac adolygiadau.

Nôl i Ysgoloriaethau i Awduron