Dewislen
English
.

Panel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru

Sioned Williams – Cadeirydd y Panel 
Cafodd Sioned Williams ei magu yng Nghymoedd Gwent ond mae bellach wedi ymgartrefu yn yr Alltwen, Cwm Tawe. Yn gyn-newyddiadurwraig a chynhyrchydd gyda BBC Cymru, mae nawr yn Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe ac yn cyd-reoli Tŷ’r Gwrhyd, Canolfan Gymraeg Cwm Tawe a Nedd. Mae’n darlledu fel sylwebydd ac adolygydd celfyddydau ar raglenni teledu a radio Cymraeg gan gyfrannu adolygiadau hefyd ar gyfer cylchgronau Barn a Taliesin. Bu’n feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen a Chystadleuaeth y Goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Malachy Doyle 
Mae Malachy Doyle yn awdur llyfrau plant. Enillodd ei nofel gyntaf i’r arddegau, Georgie (Bloomsbury) wobr Tir na n-Og 2002. Enillodd ei lyfr i blant bach The Dancing Tiger (Simon and Schuster) Wobr Arian Smarties yn 2005. Enillodd ei lyfr Cow (Simon and Schuster) wobr llyfr ffeithiol yr English Association yn 2002. Bu Malachy yn byw yng Nghymru am 23 mlynedd cyn dychwelyd i Iwerddon yn 2007. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o lyfrau, cyfieithwyd ei waith i 26 o ieithoedd. Mae’n diwtor cyson yn Nhŷ Newydd ac i’r Arvon Foundation.

Julia Forster
Mae gan Julia Forster brofiad helaeth ym myd cyhoeddi, yn cynnwys dwy flynedd yn gweithio mewn asiantaeth llenyddol yn Llundain, lle roedd yn gyfrifol am asesu ceisiadau yn ogystal â gwerthu hawliau tramor. Bu’n gweithio fel swyddog marchnata a chyhoeddusrwydd i’r cylchgrawn llenyddol New Welsh Review. Mae hefyd yn aelod gwirfoddol o bwyllgor Gwasg Honno. Cyhoeddodd un gyfrol ffeithiol, a cyhoeddir ei nofel gyntaf What a Way to Go (Atlantic Books). Mae ei gwaith hefyd wedi ymddangos yn Agenda, Arts Professional, PN Review a New Welsh Review. Fe’i gwahoddwyd i fod yn gymrawd y Royal Society for Arts and Manufacturing yn 2006. Mae hefyd yn aelod o English PEN.

Ceri Wyn Jones
Crwt o Aberteifi yw Ceri Wyn Jones. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1997, a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ef bellach yw Meuryn Y Talwrn ar BBC Radio Cymru. Bu’n Fardd Plant Cymru ac mae’n para i deithio ar hyd a lled y wlad (a’r tu hwnt) yn cynnal gweithdai ac yn perfformio ei waith. Astudir cerddi o’i eiddo ar gyrsiau Lefel ‘A’ a Gradd, a chyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, sef Dauwynebog (Gwasg Gomer), y rhestr fer o dri ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2008. Mae’n gweithio rhan amser fel Golygydd Llyfrau Saesneg i Wasg Gomer yn Llandysul, a gweddill ei amser fel awdur ar ei liwt ei hun.

Catherine Phelps
Mae Catherine Phelps yn olygydd ac yn feirniad llenyddol. Mae’n ymchwilydd ac wedi dysgu Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Ymhlith ei phrif ddiddordebau academaidd mae ysgrifennu Saesneg o Gymru, a nofelau ditectif. Mae ei diddordebau ymchwil hefyd yn cynnwys llenyddiaeth a theori ôl-drefedigaethol; llenyddiaeth yr ugeinfed a’r unfed ganrif ar hugain yn Saesneg; llenyddiaeth Gothig, ac ysgrifennu gan ferched a theori ffeministaidd. Mae cyhoeddiadau Catherine yn cynnwys amryw o ysgrifau academaidd ac adolygiadau.

Nôl i Ysgoloriaethau i Awduron