Dewislen
English
.

Mae’r Ysgoloriaethau, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, yn galluogi awduron o bob genre a chefndir i neilltuo amser i ysgrifennu.

Mae nifer o’r awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau yn y gorffennol wedi profi nifer o lwyddiannau nodedig. Dyma beth o’u hanesion isod.

 

Lleucu Roberts

“Rhoddodd Ysgoloriaeth i Awduron Llenyddiaeth Cymru gyfle i mi dreulio amser i ffwrdd o fy ngwaith arferol fel cyfieithydd ac awdur er mwyn gweithio ar Saith Oes Efa. Mae’r broses o ysgrifennu – yn sicr pan fo’n rhan o’ch gwaith bob dydd – fel arfer yn galw am ystyried beth fyddai darllenwyr yn dymuno ei ddarllen. Ond roedd y broses yn wahanol gyda hon, a theimlai fel cyfle gwirioneddol i ysgrifennu’r hyn roeddwn i eisiau ei ysgrifennu, er fy mwyn fy hun a neb arall, waeth beth a ddôi o’r gwaith.
Mae’n sicr bod Ysgoloriaeth i Awduron Llenyddiaeth Cymru wedi cynyddu’r teimlad o ryddid i dreulio amser yn dilyn fy nhrywydd fy hun yn llenyddol. “

Derbyniodd Lleucu Roberts Ysgoloriaeth Awdur Cyhoeddedig 2012. Enillodd Saith Oes Efa (Y Lolfa) Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014 a hefyd Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn 2015.

 

Jonathan Edwards

“Roedd yr Ysgoloriaeth i Awdur Newydd a dderbyniais yn 2011 yn angenrheidiol er mwyn datblygu fy nghasgliad My Family and Other Superheroes i’w ffurf bresennol. Roedd y cyfle hwnnw i ymroi am gyfnod estynedig i farddoniaeth, darllen, ysgrifennu a meddwl, a heb orfod poeni am ymyrraeth, yn gwbl hanfodol i fy natblygiad.

Ysgrifennwyd nifer o’r cerddi yn y casgliad, yn cynnwys y gyfres am anifeiliaid a cherddi am Gymru, yn ystod y cyfnod hwn. Caniataodd i mi ddatblygu fy arddull, gan roi cyfle i mi arbrofi gyda dulliau mwy uchelgeisiol, ac fe gyfrannodd hyn i’r cerddi a ysgrifennais wedi cyfnod yr Ysgoloriaeth. Fel awdur yng Nghymru, credaf ein bod yn ffodus iawn i gael sefydliad fel Llenyddiaeth Cymru, sydd mor gefnogol, hael, a chwbl ymroddedig i gynnal etifeddiaeth llenyddol ein gwlad.”

Derbyniodd Jonathan Edwards Ysgoloriaeth Awdur Newydd yn 2011. Enillodd My Family and Other Superheroes (Seren) Wobr Barddoniaeth Costa yn 2014, a gwobr The Wales Arts Review People’s Prize yn Llyfr y Flwyddyn 2015.

 

 

Rebecca F. John

“Amser yw gelyn pennaf awdur newydd yn aml: canfod amser, neu ei brynu. Rydym angen cymaint ohono, a phrin yn medru ei fforddio. Dyna un o’r rhesymau pam fod Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru mor bwysig. Cyhoeddwyd fy nghasgliad cyntaf o straeon byrion yn 2015, ac fe gaiff fy nofel gyntaf ei chyhoeddi yn 2017. Roeddwn yn ei chael yn anodd dechrau fy mhrosiect mawr nesaf, gan fod amser mor brin.

Mae’r Ysgoloriaeth i Awduron Newydd a fûm yn ffodus i’w derbyn gan Llenyddiaeth Cymru wedi fy ngalluogi nid yn unig i ymchwilio i stori rwy’n temlo’n angerddol amdani ac am ei chyflwyno i’m darllenwyr, ond y mae yn ogystal wedi caniatáu amser i mi ysgrifennu; mae wedi fy sicrhau fod gennyf rywbeth pwysig i’w ddweud, a bod yna gynulleifa sydd am wrando. Rwy’n teimlo’n hynod freintiedig fy mod yn perthyn i wlad sydd mor barod i gynorthwyo a dathlu ei hawduron.”

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Awdur Cyhoeddedig i Rebecca F. John yn 2016, er mwyn gweithio ar ei hail nofel. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o straeon byrion Clown’s Shoes gan Parthian yn 2015. Yn ystod yr un flwyddyn cyrhaeddodd ei stori fer ‘The Glove Maker’s Numbers’ restr fer gystadleuaeth The Sunday Times EFG Short Story Award. Enillodd Rebecca wobr PEN International New Voices Award 2015.

 

Katherine Stansfield

“Yn 2015 fe fûm yn ddigon ffodus i dderbyn Ysgoloriaeth i Awduron Llenyddiaeth Cymru, er mwyn gweithio ar fy ail gasgliad o farddoniaeth. Roedd yr Ysgoloriaeth yn golygu y gallwn ddefnyddio fy amser ar gyfer ysgrifennu mewn ffordd mwy effeithlon, ac yn rhoi gofod creadigol i mi arbrofi a herio fy hun mewn ffyrdd newydd. Roedd hefyd yn rhoi hwb i mi fel awdur, ac mae hynny’n amhrisiadwy.”

Derbyniodd Katherine Stansfield Ysgoloriaeth Awdur Cyhoeddedig yn 2015.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei thrydedd nofel, a gyhoeddir gan Allison & Busby yn 2018. Mae’n Ddarlithydd Cyswllt gyda’r Brifysgol Agored.

 

Nôl i Ysgoloriaethau i Awduron