Dewislen
English
.
 Yn dilyn ein ymgynghoriad gydag awduron yn 2016, fe fydd Llenyddiaeth Cymru yn datblygu ac ehangu ei gwasanaethau i awduron yn ystod 2017-18, yn cynnwys yr Ysgoloriaethau i Awduron a’r Cynllun Mentora. Fel rhan o’r ail ddatblygu hwn, daw’r Gwasanaeth Beirniadu i ben ar 31 Mawrth 2017.

 

Am wybodaeth ynglyn â beirniadu teipysgrif, prawfddarllen a golygu copi, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at yr adnoddau isod:

Am restr o wasanaethau beirniadol yn Saesneg yn y DU, edrychwch ar:
The Writers’ & Artists’ Yearbook, blwyddlyfr a gyhoeddir gan Bloomsbury.
Gwefan Writers & Artists
Gwefan Writers Services

Ceir rhestr o olygyddion llawrydd yng Nghymru ar wefan Y Fasnach Lyfrau yng Nghymru, a weinyddir gan Gyngor Llyfrau Cymru.  Nodir manylion ynglŷn ag arbenigedd y golygyddion, pa iaith/ieithoedd a gynigir, a manylion cyswllt ar proffil unigol y golygyddion. Byddai angen i chi gysylltu â golygydd yn uniongyrchol er mwyn ymholi ynglyn â ffioedd ac argaeledd.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â’ch teipysgrif, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:

029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Nôl i Gwasanaethau i Awduron