Dewislen
English
.
Mae’r Cynllun Mentora i Awduron yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi. Mae cynllun Mentora 2018 wedi’i ymestyn a bydd yn dechrau gyda chwrs preswyl wythnos (6 niwrnod/5 noson) yn Nhŷ Newydd ar 19-24 Chwefror 2018. Yn y misoedd yn dilyn y cwrs rhoddir cymorth ar ffurf sesiynau unigol un-wrth-un gyda mentor profiadol.

Genres cymwys:
Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Amserlen Mentora 2018:
Ceir un dyddiad cau blynyddol.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Mentora 2018 wedi mynd heibio (5.00 pm ddydd Mercher 16 Awst 2017.) Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’r amserlen ar gyfer asesu ceisiadau Mentora 2018 fel a ganlyn::

• Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
• Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau ar gyfer Mentora rhwng Awst – Tachwedd 2017.
Bydd y Panel yn cyfarfod i ddyfarnu ystod mis Tachwedd 2017.
Byddwn yn ysgrifennu at ymgeiswyr i’w hysbysu ynglŷn â dyfarniad y Panel Ysgoloriaethau. Tybir byddwn yn hysbysu ymgeiswyr erbyn canol mis Rhagfyr 2017.
Cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus fydd yn derbyn lle ar y cynllun Mentora fis Ionawr 2018.
Noder y gall y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

 

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru a’r Cynllun Mentora gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan
Nôl i Gwasanaethau i Awduron