Dewislen
English
.
Mae’r Cynllun Mentora i Awduron yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Cynllun Mentora Estynedig
Mae cynlluniau Datblygu Awduron Llenyddiaeth Cymru yn rhoi rhagor o bwyslais ar awduron newydd, a meithrin talent.  Bydd  Cynllun Mentora 2019 yn dechrau gyda chwrs preswyl wythnos (6 niwrnod/5 noson) yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 18-23 Chwefror 2019. Yn y misoedd yn dilyn y cwrs rhoddir cymorth ar ffurf sesiynau mentora unigol un-0wrth-un gyda mentor profiadol, yn ogystal a chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

Genres cymwys:
Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Rhagor o wybodaeth a sut i ymgeisio
Mae’r ffurflen gais newydd a’r canllawiau llawn ar gyfer Mentora 2019 nawr ar gael – gallwch islwytho’r dogfennau o waelod y dudalen hon. Darllenwch Canllawiau 2019 cyn cwblhau’r ffurflen gais.

Dyddiad cau
Ceir un dyddiad cau blynyddol.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Mentora 2019: 5.00 pm Dydd Mawrth 11 Medi 2018.

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. 
Ceir un dyddiad cau blynyddol.

Amserlen asesu:

Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Medi 2018 a Tachwedd 2018). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (Tachwedd 2018). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer Ysgoloriaethau a Mentora eu hysbysu ganol mis Rhagfyr 2018. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (Ionawr 2019). Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

I ddarllen rhagor am yr awduron sydd wedi derbyn lle ar y Cynllun Mentora cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru a’r Cynllun Mentora gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Canllawiau a Ffurflen Gais ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru 2019

Canllawiau Cynllun Mentora 2019-Word
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 1490KB
Canllawiau Cynllun Mentora 2019-PDF
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 209KB
Ffurflen Gais Cynllun Mentora 2019-Word
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 1491KB
Ffurflen Cydraddoldebau ac Amrywiaeth LlC - Datblygu Awduron
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron