Dewislen
English
.
Mae’r Cynllun Mentora i Awduron yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Cynllun Mentora Estynedig
Yn 2018, mae cynlluniau Datblygu Awduron Llenyddiaeth Cymru yn rhoi rhagor o bwyslais ar awduron newydd, a meithrin talent. Mae 4 awdur newydd wedi ennill lle ar y cynllun sef Cath Barton, Ellen Davies, Euros ap Hywel a Rhiannon Williams. Fe fydd y 6 awdur sy’n derbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd yn ymuno â nhw ar y Cynllun. Bydd y Cynllun Mentora yn dechrau gyda chwrs Mentora pwrpasol, yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fis Chwefror 2018, ac fe geir sesiynau mentora unigol yn ystod y flwyddyn, yn ogystal a chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

I ddarllen rhagor am yr awduron sydd wedi derbyn lle ar y Cynllun Mentora cliciwch yma.

Genres cymwys:
Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. 
Ceir un dyddiad cau blynyddol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer Cynllun Mentora 2019 ar ôl cadarnhau’r nawdd.

  • Tybir caiff y nawdd ar gyfer Cynllun Mentora 2019 ei gadarnhau yn ystod haf 2018.
  • Bydd y canllawiau manwl a’r ffurflen gais ar gyfer Mentora 2019 ar gael ar ôl cadarnhau’r nawdd.
  • Tybir bydd ceisiadau’n agor yn ystod haf 2018.
  • Caiff y dyddiad cau ei gadarnhau ar ôl cadarnhau’r nawdd.

Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar y llwyfannau cymdeithasol maes o law.

Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

 

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru a’r Cynllun Mentora gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan
Nôl i Gwasanaethau i Awduron