Dewislen
English

***Noder bod y broses ymgeisio ar gyfer Cynllun Mentora 2019 wedi cau***

Mae’r Cynllun Mentora i Awduron yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Cynllun Mentora Estynedig
Mae cynlluniau Datblygu Awduron Llenyddiaeth Cymru yn rhoi rhagor o bwyslais ar awduron newydd, a meithrin talent.  Bydd  Cynllun Mentora 2019 yn dechrau gyda chwrs preswyl wythnos (6 niwrnod/5 noson) yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 18-23 Chwefror 2019. Yn y misoedd yn dilyn y cwrs rhoddir cymorth ar ffurf sesiynau mentora unigol un-0wrth-un gyda mentor profiadol, yn ogystal a chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

Genres cymwys:
Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Dyddiad cau
Ceir un dyddiad cau blynyddol.
Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Mentora 2019 wedi mynd heibio (5.00 pm ddydd Mawrth 11 Medi 2018.) Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru.

Amserlen asesu:

Mae’r amserlen ar gyfer asesu ceisiadau Mentora 2019 fel a ganlyn:

  • Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
  • Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau ar gyfer Mentora rhwng Hydref – Rhagfyr 2018.
  • Bydd y Panel yn cyfarfod i ddyfarnu ystod mis Tachwedd 2018.
  • Byddwn yn ysgrifennu at ymgeiswyr i’w hysbysu ynglŷn â dyfarniad y Panel Ysgoloriaethau. Tybir byddwn yn hysbysu ymgeiswyr erbyn canol mis Rhagfyr 2018.
  • Cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus fydd yn derbyn lle ar y cynllun Mentora ddiwedd Ionawr 2019.
  • Noder y gall y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

 

I ddarllen rhagor am yr awduron sydd wedi derbyn lle ar y Cynllun Mentora y llynedd, cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru a’r Cynllun Mentora gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Canllawiau a Ffurflen Gais ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru 2019

Ffurflen Cydraddoldebau ac Amrywiaeth LlC - Datblygu Awduron
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron