Dewislen
English
.

Uchafbwyntiau Tŷ Newydd 2016

Cyhoeddwyd Mer 30 Tach 2016 - Gan Leusa Llewelyn
Llun: Emyr Young

Daeth rhaglen o gyrsiau agored Tŷ Newydd eleni i ben gydag wythnos o goginio ac ysgrifennu am fwyd yng nghwmni’r gogyddes Elisabeth Luard. Gyda phlu ffesantod a blawd yn eu gwalltiau, cawsom ffarwelio â rhai o westeion olaf y flwyddyn. Gwelodd 2016 sawl cwrs tebyg yn cyfuno ysgrifennu creadigol â diddordebau eraill i geisio denu cynulleidfa newydd ˗ o yoga, i ddysgu Cymraeg, i ddarlunio, peintio a chreu celf.

Ymysg uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd clywed fod Iestyn Tyne wedi ennill cadair Eisteddfod y Ffermwyr Ifainc gydag awdl, chwe mis ar ôl dod ar y Cwrs Cynganeddu yma yn Nhŷ Newydd fel dechreuwr yn y grefft. Dyna’r math o hud sy’n digwydd yn Nhŷ Newydd dan arweiniad tiwtoriaid arbennig ac awduron brwdfrydig.

Bu’n flwyddyn dda o ran cynnal prosiectau llenyddol ledled Gwynedd diolch i grant gan y Cyngor Sir i i hybu iechyd a lles pobl yr ardal. Fel rhan o’r prosiect buom yn ymweld â chartrefi gofal i greu barddoniaeth â phobl sy’n byw â dementia, a chawsom ymweliad arbennig gan griw o Bwyliaid o’r cartref preswyl ym Mhenrhos. Bydd y bardd ifanc Siôn Pennar, sy’n rhugl yn y Bwyleg, yn ein cynrychioli ym mis Ionawr drwy fynd yno i sgwrsio â nhw ac i greu barddoniaeth am eu hatgofion.

Uchafbwynt arall oedd llwyddiant ein cyfres o gyrsiau undydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Gwerthodd bron bob tocyn ar gyfer y cyrsiau amrywiol yng nghwmni Mererid Hopwood, Harri Parri, Caryl Lewis, Angharad Tomos a mwy – gydag unigolion yn dod i roi cynnig ar ysgrifennu am y tro cyntaf ac yn cael hwyl arni.

Penwythnos 4-6 Rhafyr eleni, cyn i’r flwyddyn fynd i’w gwely, bydd criw buddugol cystadlaethau llenyddol Eisteddfod yr Urdd yn dod draw am benwythnos ar gyfer Cwrs Olwen, i gael eu mentora gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. Mae Cwrs yr Urdd yn cael ei gynnal ers dros bymtheg mlynedd, ac wedi chwarae rhan flaenllaw yn dod a chenedlaethau o awduron ifanc at ei gilydd.

Gyda rhaglen gyrsiau 2017 eisoes wedi ei chyhoeddi, rydym yn ffyddiog y bydd y flwyddyn nesa’r un mor wych – dewch draw am dro! Ac am uchafbwyntiau aelodau unigol o staff Tŷ Newydd, ewch draw i www.tynewydd.cymru/blog

Tŷ Newydd