Mae sioe farddoniaeth 7LLAIS ar daith o gwmpas Cymru.

 

Lleisiau Cefin Roberts, Maureen Rhys, Nia Roberts, Dewi Pws, Beti George, Alun Ffred Jones a Gwilym Owen sy’n dod â geiriau Karen Owen yn fyw i gyfeiliant Sion Alun Jones, Osian Howells, Gwern ap Tudur, Rhys Trimble, Martin Hoyland, Titus Monk ac Edwin Humphreys gyda thrac newydd gan Geraint Jarman yn agor y sioe.

 

Un awr – Un gerdd – Un pwrpas…

Dod o hyd i ystyr y bywyd.

 

Y daith:

  • Nos Wener 26 Ionawr am 8pm – Tŷ Tawe, Abertawe
  • Nos Lun 5 Chwefror am 7.30pm – Llyfrgell Rhuthun
  • Nos Fercher 7 Chwefror am 8pm – Clwb Rygbi’r Cwins, Caerfyrddin
  • Nos Wener 9 Chwefror am 7.30pm – Theatr Fach, Llangefni
  • Nos Fercher 14 Chwefror am 7.30pm – Canolfan Morlan, Aberystwyth
  • Nos Iau 15 Chwefror am 8pm – Canolfan Chapter, Caerdydd
  • Nos Wener 23 Chwefror am 7.30pm – Neuadd Ogwen, Bethesda