Lauren Child, awdur y gyfres boblogaidd i blant, Charlie and Lola, yn ymuno ag awduron ieuenctid Cymru i ysbrydoli awduron ac addysgwyr y dyfodol.

Bydd yr awduron Casia Wiliam a Sophie McKeand yn ymuno â Lauren, ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn.

Cynhelir y digwyddiad ar 16 Mawrth yng Nghampws Cyncoed Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn cydweithrediad â’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol. Mewn sgwrs ddwyieithog, bydd yr awduron llawryfog – Lauren, Casia a Sophie – yn trafod sut y maent yn hyrwyddo cariad at lenyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc o bob oed, a’n rhannu eu dulliau amrywiol o ysbrydoli plant i gredu yn eu potensial creadigol.

Mae’r digwyddiad hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr, athrawon, awduron ac unrhyw un sydd â diddordeb ym meysydd ysgrifennu ac addysg plant