Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn estyn gwahoddiad i chi fynychu agoriad swyddogol arddangosfa Arthur a Chwedloniaeth Cymru yng nghwmni Carys Matthews am 2.00pm ar 26 Orffennaf.

Bydd sesiwn stori fer i blant i ddilyn am 2.30pm.

Os ydych yn dymuno mynychu’r agoriad, anfonwch RSVP erbyn 21 Gorffennaf at post@llgc.org.uk

Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd o 22 Gorffennaf hyd at 16 Rhagfyr.