Ydych chi ar dân i ddweud eich dweud wrth y byd, ond yn methu darganfod y geiriau iawn?

Bydd y dosbarth meistr yma’n dangos i chi pa mor hawdd yw cychwyn blog. Bydd Sophie’n eich helpu i lunio geiriau sy’n gwneud argraff ac yn datgelu cyfrinachau’r grefft er mwyn ennill dilynwyr.

Mae Sophie yn arwain y gad ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn ennill cynulleidfa newydd i farddoniaeth.

Tocynnau penwythnos ar werth yma.