YN GALW POB LLYFRBRYF…
Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl! Bydd awduron a darlunwyr mawr eu bri yn dod â llu o gymeriadau lliwgar a straeon anhygoel i ysbrydoli a diddanu darllenwyr ym mhobman, o’r ifainc i’r rhai sy’n ifanc eu hysbryd!

Bydd yr ŵyl benigamp yn cynnal dros 40 digwyddiad cyffrous yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn lleoliadau eiconig ledled canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas ac Amgueddfa Cymru.

Mae’r ŵyl, ar gyfer plant 3-11 oed yn bennaf, yn parhau i greu darllenwyr gydol oes ac mae’n para dros ddau benwythnos gyda sesiynau ysgol am ddim yn ystod yr wythnos.

Mae’r awduron a’r darlunwyr gwadd yn cynnwys Petr Horáček, Sibéal Pounder, Tom Percival, Catherine Fisher, Huw Aaron, Tom Palmer, Steven Butler a Jonathan Meresi enwi ond rhai.