Cipiwyd

mae gobaith o hyd…

 

Daniel Morden stori

Sarah Moody soddgrwth

Oliver Wilson-Dicksonn ffidil

 

Ni ddaeth gwarchodwyr i’w gyfarfod ger y palas.

Camodd rhwng pâr o gatiau praff

Drwy siambrau lle atseiniai ei gamre.

Daeth at neuadd oedd yn drwch o niwl – ai cerflun oedd hwnna?

Nage, nid cerflun, ond y Brenin ei hun.

Brenin y wlad hon, mor llonydd a llwyd

â charreg ei orsedd oddi tano.

 

Daniel Morden fydd yn eich cludo i’r Tir na Ddychwelir Ohono, a chyfeiliant  llinynnau llesmeiriol Sarah Moody ac Oliver Wilson-Dickson sy’n gefnlen hudolus i’r storïo.

Aiff yr ensemble â chi ar daith epig drwy  dir breuddwydiol, lle dewch ar draws brenin  wedi ei droi’n garreg, hen wraig sy’n byw  mewn crafanc ceiliog anferth, a dyn a wnaed  o wydr ac sy’n llawn cacwn.

Stori afaelgar wedi ei hadrodd yn gelfydd sydd wrth galon sinema, y theatr a llenyddiaeth. Drwy weu straeon traddodiadol i naratif fawreddog, mae Devil’s Violin yn dychwelyd at y galon honno. Dyma hanes cariadon coll, gwroldeb  ac, yn anad dim, gobaith.

Addas i bawb dros 10 oed.

 

“Cyfuniad cyfareddol  o gerddoriaeth,  sain a stori.” The Times

“Doedd ’na’r un smic i’w glywed … roedd fel petai’r aer i gyd ar y llwyfan gyda nhw. Mae’r gerddoriaeth  yn fendigedig.” Bristol Old Vic

“Rydyn ni’n clywed straeon o fewn straeon, megis blychau Tsieinïaidd, a dagrau a chwerthin wedi eu plethu drwyddynt.  Y paradocs yw mai  ein bywydau bob  dydd undonog ni  ydy’r straeon hudolus hyn, wedi eu lapio mewn dychymyg  a dirgelwch.” Avril Silk

 

Ewch i www.thedevilsviolin.co.uk am wybodaeth bellach