Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys themâu addas i oedolion a all beri gofid i rai. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â naill ai Adverse Camber neu’r ganolfan dan sylw.

Michael Harvey storïwr, Lynne Denman cantores, Stacey Blythe cyfansoddwraig/cerddor.

Yn addas ar gyfer 12+