Bydd Catrin Wyn Lewis, golygydd ac addasydd cyfres LEGO yn arwain gweithdy hwyliog yn seiliedig ar y llyfrau LEGO. Bydd yno weithgareddau llenyddol ac actio, cwis, a chyfle i wisgo fel cymeriad LEGO, AC fe gewch gyfle i chwarae a LEGO! Mae croeso arbennig i rieni Saesneg eu hiaith sydd â phlant sy’n siarad Cymraeg.