Hedd Wyn a’i Gynefin

yng nghwmni Ifor ap Glyn

 

10 Tachwedd 2018, 10.30 am – 12.00 pm

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, LL41 4UW

 

Ymunwch ag Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, ar gyfer taith o amgylch adeiladau a thir Yr Ysgwrn, a sgwrs am fywyd a gwaith Hedd Wyn.

 

Pris tocyn: £7.00 i gynnwys paned a chacen a thocyn mynediad i’r Ysgwrn