Darlith flynyddol Gwyn Jones gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. Teitl y ddarlith fydd The Empty Chair, lle fydd Ifor ap Glyn yn canolbwyntio ar fywyd, gwaith ac etifeddiaeth Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn.

Tocynnau: £7.50

Am rhagor o wybodaeth am y ddarlith a’r ŵyl ewch yma.

Trefnir ddarlith flynyddol Gwyn Jones mewn cydweithrediad rhwng Llenyddiaeth Cymru a’r Academi Gymreig.