Cynhelir Gŵyl Lenyddol R.S Thomas ar 15-17 Medi 2017 yn Eglwys Sant Mihangel,Eglwysfach. Ymhlith yr artistiaid a’r siaradwyr bydd yn cymryd rhan y mae Esgob Tŷ Ddewi, Joanna Penberthy, Ifor ap Glyn, Tony Brown, Gillian Clarke, Jeremy Moore, Peter Lord, Jason Walford Davies a bydd perfformiad byw gan Sgarmes.

Am fanylion pellach ewch i’r wefan neu cysylltwch â’r trefnwyr: Alison Swanson (alisonswanson@hotmail.com), Delyth Griffiths (Delyth.griffiths@talk21.com) neu Joy Neal (j.neal789@outlook.com).