Yn dilyn yr ŵyl beilot yng Nghasnewydd ym mis Awst y llynedd, mae’r trefnwyr yn cynllunio GŵylGrai 2017 a fydd yn cael ei gynnal mis Awst yn Llandudno.

GŵylGrai ydi’r ŵyl gelfyddydau ieuenctid i Gymru, yn hwyl, yn arloesol ac yn ddigon o ryfeddod. Fe’i cynllunnir ac fe’i rhaglennir gan bobl ifanc i bobl ifanc. Mae GŵylGrai yn rhoi stondin i’r gorau o blith cekfyddydau ieuenctid heddiw. Mae’r trefnwyr yn rhoi mwy o werth ar y gwreiddiol yn hytrach na’r copi, y cranclyd yn hytrach na’r cyffredin, y beiddgar yn hytrach na’r diflas.

Mae rhaglen GŵylGrai 2016 dal ar y wefan er mwyn i chi weld beth i’w ddisgwyl. Y nod yw creu GŵylGrai mwy a gwell fyth yn Llandudno.

Mae’r ‘Galwad Gyntaf am Gyfraniad’ bellach ar agor a gallwch gynnig gwaith a gwylio fideo rhaglas yma. Mae’n rhaid cyflwyno eich cais erbyn dydd Llun 13 Chwefror 2017.

Os ydych yn rhywun ifanc 14-25 oed, yn rhiant rhywun ifanc, yn rhedeg cylch celfyddydau ieuenctid neu fudiad ieuenctid – cofiwch roi 17-20 Awst 2017 yn eich dyddiadur!

Tocynnau: £15 (Diwrnod), £50 (tocyn ŵyl ), Ysgoloriaethau ar gael.