Sgriblo a Sgetsio

image

Gweithdy sgriblo syniadau drwy farddoniaeth a chelf efo Manon Awst.

 

Dyma gyfle gwych i griw ifanc (oed 7 – 11) gael arbrofi a chwarae hefo geiriau a darluniau, wrth iddynt greu gwaith cyffrous newydd heb bwysau cwricwlwm nag athro.

Dyddiadau’r tymor:    15.09.18     13.10.18    10.11.18      08.12.18

£28 am y tymor neu £7.50 y sesiwn

Mi fydd cyfle ar ôl sesiwn yr 8fed o Ragfyr i rieni/ffrindiau cael gweld a chlywed y gwaith sydd wedi cael ei greu yn ystod y tymor.