Taith haf Cywion Cranogwen – nosweithiau sy’n cynnwys barddoniaeth, cerddoriaeth a chelf, wedi eu cynnal gan chwe merch (beirdd, cantoresau ac arlunwyr) cegog, sef Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Manon Awst, Bethany Celyn a Sian Miriam.

 

Dydd Sul 17 Mehefin

Noson ‘I’r Môr’ – Clwb Iotio Caernarfon

6pm

 

Dydd Gwener 22 Mehefin

Neuadd Goffa Pontgarreg

7.30pm

 

Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf

Gŵyl Arall – Gerddi’r Emporiwm, Caernarfon

1.30pm

 

Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf

Sesiwn Fawr Dolgellau – Tŷ Siamas, Dolgellau

3pm

 

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf

Gŵyl Ffrinj Llangollen – Neuadd Coffa San Collen

7pm

 

Dydd Llun 6 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd – Y Babell Lên

5.45pm

 

@cywioncranogwen

 

www.cywioncranogwen.com