Ymunwch â darlunydd nodedig y Super Furry Animals, Pete Fowler, yr awdur Eluned Gramich a gwesteion eraill ar gyfer noson o chwedlau lleol gyda’r storïwr Eric Madden. Bydd diodydd ar werth trwy’r nos.

 

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Cymru Ryfedd a Chyfareddol – taith chwe cham o amgylch Cymru yn darganfod chwedlau a straeon unigryw gyda Pete Fowler ac artistiaid gwadd. Trefnir y prosiect gan Llenyddiaeth Cymru i Cadw ac ariennir gan Cadw, Llywodraeth Cymru a’r Foyle Foundation.

 

7.00 – 9.00 pm

 

Tocynnau: £7 / £5 (gostyngiadau) – i archebu, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar 029 2047 2266 neu trwy gyfrwng Paypal:


Ticket Options / Dewisiadau Tocynnau 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gwladychwedlau.cymru