Border Poets yn darllen o’u blodeugerdd newydd, dan arweiniad Chris Kinsey.