Enillodd y noson hon o farddoniaeth ddyfeisgar a’r gair ar lafar enw da y llynedd ac mae’n ôl am ail dymor yn 2017. Wedi’i threfnu gan Mary Jacob ar y cyd gyda Chanolfan y Celfyddydau, mae Words&Words&Words yn nodweddu beirdd gwâdd mewn cydweithrediad â chylchgronau llenyddol megis Poetry Wales, New Welsh Review, Planet, a mwy. I berfformio wrth y meic agored, cofrestrwch yn y Stiwdio Berfformio am 6.30pm. Croesewir pob math o farddoniaeth, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill.

wordsandwordspoetry.wordpress.com/contactform/.

Cynhelir y sesiynau nesaf ar 22 Chwefror a 29 Mawrth.