Pum merch yn adrodd pum stori gonest a gwir, dan ofal yr actor, cyflwynydd ac awdur y gyfrol Syllu ar walia’, Ffion Dafis.

Recordiwyd y straeon gan Dafydd Hughes o gwmni Amcan ar ddiwedd cyfres o weithdai adrodd stori dan arweiniad Ffion Dafis. Caiff recordiad o’r straeon ei chwarae mewn tipi yn Llyfrgell Caernarfon o 11 – 15 Gorffennaf, gyda’r digwyddiad hwn yn uchafbwynt i’r cynllun.

Ysbrydolwyd y cynllun gan y llyfr The Last Tipi gan Kris Landry, gyda diolch i Bet Huws am y syniad.

Noddwyd y prosiect gan gronfa Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Mae natur y straeon yn sensitif a gofynnir yn garedig i bawb barchu hyn.