Yn Y Tŵr cawn stori oesol gyffredin am fywyd a chariad, gan gwmni opera newydd mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig a’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg, yn seiliedig ar waith un o ddramodwyr pwysicaf Cymru. Gan archwilio holl rychwant emosiynol y berthynas rhwng dau wrth iddynt ymrafael â chyfnodau allweddol eu byw a’u bod gyda’i gilydd, daw drama enwog Gwenlyn Parry yn fyw unwaith eto, ond, y tro hwn, ar ffurf opera newydd, deimladwy a thelynegol gan y cyfansoddwr Guto Puw a’r gantores, cyfansoddwraig a dramodydd, Gwyneth Glyn.
Cenir yn Gymraeg gydag uwch-deitlau Saesneg.
Gan
Guto Puw
Libreto gan
Gwyneth Glyn
Yn seiliedig ar y ddrama gan
Gwenlyn Parry

Gwybodaeth bellach ar y wefan