Penwythnos i’r rheiny sydd â diddordeb mewn yoga ac ysgrifennu. Nid oes angen arbenigedd, dim ond diddordeb yn sut gall y ddau cyd-weithio. Dyma gwrs i ysgrifenwyr ac ymarferwyr yoga hen a newydd. Bydd cyfle i ddysgu rhagor am yoga, ysgrifennu a ble mae’r ddau yn cyfarfod beth bynnag eich profiad.

Ble? Felinganol Retreat, Aberteifi

Pryd? 19-21 Mai 2017

Cost? £270-£310

Trefnir y cwrs gan Sian Melangell Dafydd. Er mwyn archebu cysylltwch â hi ar siandafydd@gmail.com.

Am ddisgrifiad llawn o’r cwrs cliciwch yma.