Dewislen
English

Cymru Greadigol 2017/2018

Cyhoeddwyd Gwe 2 Chw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

 

Cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru enwau’r artistiaid o wahanol gelfyddydau a gaiff grant Gwobr Cymru Greadigol.

Yn dilyn seremoni wobrwyo draw yn yr HYST yn Abertawe, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o glywed bod dau o wobrau mawreddog Cymru Greadigol wedi eu gwobrwyo i’r bardd ac Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand, ac i’r bardd ac Aelod Bwrdd Llenyddiaeth Cymru, Eric Ngalle Charles.

Mae’r Gwobrau yn cynnig hyd at £25,000 ac yn fodd i artistiaid gymryd amser i arbrofi, arloesi a symud eu gwaith yn eu blaen. Y nod yw datblygu rhagoriaeth drwy gynnig cyfnod o ymchwil a datblygiad i rai o artistiaid mwyaf diddorol Cymru.

 

 

Sophie McKeand:

Mae’r bardd arobryn hwn yn Fardd Ieuenctid Cymru. Bydd yn defnyddio’r wobr i dorri tir newydd drwy ymgymryd ag archwiliad shamanaidd o wrando’n ddwfn a chydweithio ag ymarferwyr ledled Cymru, Lloegr, Iwerddon a’r India.

 

Eric Ngalle Charles:

Gwna ymchwil eang i themâu Mudo, Cof a Thrawma. Bwriada ysgrifennu pum drama a phum stori sy’n gweu drwy ei gilydd a chreu arddangosfa ddigidol. Crea hefyd ffilm am  drawma ar draws y cenedlaethau.

 

Mae’r rhestr lawn o holl dderbynwyr Gwobrau Cymru Greadigol ar gael yma: http://www.arts.wales/celf-yng-nghymru/cymru-greadigol/dyfarniadau-2017-18

Literature Wales