Dewislen
English
.

Diwrnod y Llyfr 2017

Cyhoeddwyd Sul 26 Chw 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dydd Iau 2 Mawrth 2017

Diwrnod y Llyfr yw’r dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Ddeyrnas Unedig ac Iwerddon, ac fe’i gynhelir eleni ar ddydd Iau 2 Mawrth. Mae Diwrnod y Llyfr y troi’n 20 yn 2017, ac i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd yn cael eu cynnal dros Gymru gyfan.

Dengys ymchwil fod darllen er mwyn pleser a mwynhad yn cael mwy o ddylanwad ar lwyddiant addysgol plant na statws cymdeithasol‐economaidd eu teulu (OECD, 2002), felly mae annog pobl i gael blas ar lyfrau ac i ddathlu’r mwynhad sydd ynghlwm â darllen yn bwysicach nag erioed. Dathlu Straeon. Caru Darllen – dyna yw prif neges Diwrnod y Llyfr.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr newydd Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod y Llyfr yng Nghymru ac yn teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig sydd yn cael ei ddathlu mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar y cyfryngau. Mae’n gyfle arbennig i bwysleisio’r dewis gwych o ddeunydd darllen sydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt.’

 

Eleni, bydd Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo yn y Barri  yng nghwmni tua 700 o blant rhwng 8 a 13 mlwydd oed. Bydd y sioe yn cynnwys chwech o awduron a darlunwyr blaenllaw, sef Steven Butler, Abi Elphinstone, Jim Smith, Cathy Cassidy, Martin Brown ac Eloise Williams.

Yn ogystal â chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru hefyd yn derbyn nawdd gan y llyfrwerthwyr Waterstones. Bydd gan y cwmni siop lyfrau dros dro yn y Memo lle y cynhelir sesiwn arwyddo gyda’r awduron.

 

I’r rheiny fydd yn ymuno â’r dathliadau ar‐lein, bydd y sialens boblogaidd #hunlyfr yn cael ei chynnal eto eleni ac yn cael ei hyrwyddo ar Ddiwrnod y Llyfr, a chynigir gwobrau am y lluniau gorau. Mae yna hefyd gwis ar gael i’w lawrlwytho, sydd yn seiliedig ar lyfrau a gyhoeddwyd yn yr ugain mlynedd diwethaf. Am fwy o wybodaeth a syniadau ewch i http://readingwales.org.uk/cy/diwrnod‐y‐llyfr/

 

Eleni, bydd cynulleidfa darlith flynyddol Diwrnod y Llyfr yn treulio noson ddifyr tu hwnt yng nghwmni ysbrydoledig Peter Florence, cyfarwyddwr Gŵyl y Gelli. Testun ei sgwrs fydd ‘Dychmygwch y Byd: Hanes am lyfrau a gwyliau’. Cynhelir y ddarlith yn y Pierhead, Bae Caerdydd, nos Iau, 2 Mawrth.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

www.darllencymru.org.uk

www.worldbookday.com