Dewislen
English
Cysylltu

Awduron Wrth eu Gwaith: Cyfle i Awduron Cymreig yng Ngŵyl y Gelli 2018

Cyhoeddwyd Mer 21 Chw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Gŵyl y Gelli yn lansio cyfle datblygu proffesiynol i awduron Cymreig, mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru ac wedi’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y cyfle datblygu proffesiynol yma i awduron Cymreig yn digwydd yn ystod Gŵyl y Gelli, sy’n rhedeg o ddydd Iau 24 Mai i ddydd Sul 3 Mehefin 2018. Bydd rhaglen gyflawn yr wythnos yn cynnig cyfleoedd i’r awduron a ddetholir fynychu dosbarthiadau meistr, gweithdai a sesiynau i rwydweithio gyda chyhoeddwyr o Brydain a thramor, cyhoeddwyr, y wasg ac asiantau. Bydd y cynulliad unigryw o gynrychiolwyr o’r diwydiant cyhoeddi sy’n digwydd yn y Gelli yn galluogi awduron a ddetholir i’r cynllun i greu gwaith newydd, gynyddu mewn hyder, meithrin sgiliau, a ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ymysg eu cyd-awduron. Rydym yn disgwyl y bydd rhwydweithiau newydd yn cael eu creu, a fydd yn cynorthwyo i awduron Cymreig chwilio’r ffordd drwy’r newidiadau yn y diwydiant cyhoeddi yn yr oes ddigidol. Nid oes terfyn oedran.

 

Mae cyfle ar gael i 20 awdur – yn cynnwys ysgoloriaethau ar gyfer llety, cynhaliaeth ar y safle a chostau teithio yng Nghymru. Mae safle’r ŵyl yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn ac mae pob lleoliad wedi ei osod gyda dolenni anwythol. Caniateir cŵn tywys.

Mae Gŵyl y Gelli yn gwahodd ceisiadau gan feirdd, awduron ffuglen a ffeithiol sydd yn ysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Awduron Cymru sydd yn gymwys (wedi’u geni, addysgu neu’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd) ac yn dangos ymrwymiad clir i ddatblygiad proffesiynol drwy dystiolaeth o gyhoeddi.

 

Er mwyn gwneud cais, rhaid cynnwys:

  • Bywgraffiad awdur – yn cynnwys profiad proffesiynol, cyhoeddiad/au a chyhoeddwyr (dim mwy na 200 gair).
  • Datganiad sy’n amlinellu eich ymrwymiad fel awdur Cymreig at ddatblygiad proffesiynol a sut bydd lle ar gynllun Awduron wrth eu Gwaith yn fuddiol i’ch gyrfa (dim mwy na 200 gair).
  • Amlinelliad byr o’ch prosiect cyfredol neu waith ar y gweill (dim mwy na 200 gair).

Ni ddyliai eich cais fod yn hirach na dwy ochr, gan ddefnyddio gofod dwbl.

 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 6 Ebrill 2018, 5.00 pm

 

Dim ond ceisiadau electroneg a dderbynnir.

Ni chaiff ceisiadau a anfonir drwy’r post, na cheisiadau hwyr eu hystyried.

 

Anfonwch eich cais cyflawn at:

awduronwrtheugwaith@llenyddiaethcymru.org
neu
writersatwork@literaturewales.org

 

Os oes gennych gwestiynau neu geisiadau am wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â
writerswork@hayfestival.com
(Peidiwch anfon ceisiadau at y cyfeiriad hwn – ni chaiff ceisiadau a anfonir at yr e-bost uchod eu hystyried)

 

TELERAU AC AMODAU

Bwriad yr wythnos yw ymestyn creadigrwydd, allbwn, cefnogaeth grŵp cyd-awduron a chysylltiadau cyhoeddi; felly disgwylir i’r awduron llwyddiannus aros yn, neu’n agos i’r Gelli gydol yr ŵyl, o ddydd Iau 24 Mai i ddydd Sul 3 Mehefin 2018. Bydd y mwyafrif o’r gweithdai’n dechrau tua 10.00 am bob dydd. Bydd rhaid i gyfranogwyr fynychu o leiaf un cyfarfod pellach yn ystod 2018. Bydd gofyn i bob awdur ddarparu gwerthusiad llawn a manwl o’r wythnos yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer blog Rhyngwladol Gŵyl y Gelli yn ystod wythnos yr ŵyl.

Gwasanaethau i awduron