Dewislen
English

Bardd Cenedlaethol Cymru yn Lansio Ymgyrch Hoff Air Cymraeg ar Ddydd Gŵyl Dewi

Cyhoeddwyd Iau 1 Maw 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Rhys Llwyd

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, wedi lansio ymgyrch Gŵyl Dewi BBC Cymru Fyw heddiw i holi beth yw eich hoff air Cymraeg.

Bydd yr ymgyrch yn fodd o ddathlu cyfoeth yr iaith Gymraeg ar ddydd ein nawddsant; “Edrychaf ymlaen yn awchus at weld sut ymateb fydd i’r alwad, wrth i bobl nodi eu ‘hoff air’ ar Cymru Fyw” meddai.

Bu Ifor ap Glyn yn sgwrsio ar raglen foreol Aled Hughes ar BBC Radio Cymru gan annog y gwrandawyr i anfon eu hoff eiriau at y wefan, neu drydar #HoffAir. Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn barn enwogion fel Alex Jones a Gareth yr Epa yn ogystal, a bydd modd clywed beth eu hoff eiriau ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Darllennwch fwy am y stori erthygl gan Ifor ap Glyn ar wefan BBC Cymru Fyw: www.bbc.co.uk/cymrufyw