Dewislen
English
.

Bardd Plant Cymru yn rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant

Cyhoeddwyd Maw 12 Med 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mi fydd Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, yn cynnal cyfres o weithdai yn Sir Benfro er mwyn cyflwyno chwedloniaeth yr ardal i blant ysgol gan gychwyn heddiw yn Amgueddfa Arberth. Mi fydd hi hefyd yn ymweld ag Oriel y Parc, Tŷ Ddewi, Amgueddfa ag Oriel Dinbych y Pysgod, Plasty Scolton a Pentref Ifan yn ystod mis Medi. Mae’r daith yn rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant 2017. Dyma’r drydedd flwyddyn i’r ŵyl gael ei chynnal, a dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae dros 10,000 o blant wedi gweld a chymryd rhan yn yr ŵyl.

Meddai trefnydd yr ŵyl, Eleri Twynog:

“Eleni eto, bydd dros 70 o sioeau  i’w gweld mewn lleoliadau eiconig ac arwyddocaol ar hyd a lled Cymru. Rwy’n sicr y bydd plant dros Gymru gyfan yn cael modd i fyw yn dysgu am eu hanes a’u treftadaeth mewn ffordd ddifyr, hwyliog a rhyngweithiol. Diolch i’r holl bartneriaid sy’n rhan o’r fenter.”

Dywed Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru,

“Mi fydd hi’n braf crwydro i grombil Sir Benfro i gyfarfod plant yr ardal, i glywed eu tafodiaith hyfryd ac i drafod eu chwedlau lleol. Mi fyddwn ni’n brysur yn barddoni am dylwyth teg Pentre Ifan a chwedl gwiber Adam Roch. Cadwch lygaid ar flog Bardd Plant Cymru i weld y cerddi’n fuan!”

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, Yr Urdd, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru.