Dewislen
English

‘Creadigrwydd ac Amser i Freuddwydio’ – Awdur y gyfres boblogaidd Charlie and Lola yn ymweld â Chaerdydd

Cyhoeddwyd Gwe 26 Ion 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Awdur Llawryfog Plant Waterstones, Lauren Child, yn ymweld â Chaerdydd fis Mawrth i gymryd rhan mewn digwyddiad i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o awduron plant ac addysgwyr. Bydd yr awduron Casia Wiliam a Sophie McKeand yn ymuno â Lauren, sy’n adnabyddus am greu’r gyfres boblogaidd Charlie and Lola.

 

Archebwch eich tocyn AM DDIM nawr

 

Cynhelir y digwyddiad ar 16 Mawrth yng Nghampws Cyncoed Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn cydweithrediad â’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol. Mewn sgwrs ddwyieithog, bydd yr awduron llawryfog – Lauren, Casia a Sophie – yn trafod sut y maent yn hyrwyddo cariad at lenyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc o bob oed, a’n rhannu eu dulliau amrywiol o ysbrydoli plant i gredu yn eu potensial creadigol.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o’r digwyddiad hwn. Mae datblygu maes sgwennu a dylunio ar gyfer plant yn hanfodol bwysig gan fod cael gafael ar lenyddiaeth wych yn gynnar mewn bywyd yn cael effaith barhaol arnom. Rydym wrth ein boddau o gael gweithio â phartneriaid i sicrhau fod cenedlaethau’r dyfodol yn parhau i gael eu hysbrydoli a’u swyno gan bŵer y stori.”

 

Am yr Awduron

Yn bencampwr brwd dros lythrennedd gweledol a phwysigrwydd llyfrau llun-a-stori safonol, mae’r Awdur Llawryfog Plant Waterstones, Lauren Child, wedi cynhyrchu llyfrau plant arloesol ers dros 15 mlynedd, ac wedi bod ar flaen y gad wrth godi proffil darlunio fel ffurf gelfyddydol i bob oedran.

“Rydw i eisiau ysbrydoli plant i gredu yn eu potensial eu hunain, i gyfansoddi straeon ac i greu darluniau, a sbarduno ynddyn nhw ddiléit tuag at ddarllen er pleser. Mewn byd sy’n carlamu yn ei flaen, mae plant angen y rhyddid i freuddwydio ac i ddychmygu; i fwynhau darllen, darlunio ac adrodd eu straeon eu hunain heb feirniadaeth na rhwystr”.   – Lauren Child

 

Casia Wiliam yw’r Bardd Plant Cymru presennol. Mae’r cynllun hwn yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau. Mae’n fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau cyfathrebu a hunan-fynegiant. Mae Casia’n credu fod sgwennu yn llesol i blant, ac yn ffordd ddiogel o fynegi a thrafod eu dyheadau a’u breuddwydion, yn ogystal a’u ofnau a’u gofidion.

Fel Awdur Ieuenctid Cymru, mae Sophie McKeand yn annog darllen, ysgrifennu, cyfathrebu a chydweithio o fewn cymunedau ifanc Cymru, yn benodol rheini o ardaloedd anodd eu cyrraedd a rhai o gefndiroedd difreintiedig. Nod Sophie yw ysbrydoli pobl ifanc i gredu yn eu gwerth a’u gallu, ac i gael hyder yn eu lleisiau; i sylweddoli fod ganddynt ran allweddol i’w chwarae yn nyfodol y genedl.

 

Am y Digwyddiad

Mae’r digwyddiad hwn, a gynhelir am 4.00 pm ddydd Gwener 16 Mawrth 2018, wedi ei anelu at fyfyrwyr, athrawon, awduron ac unrhyw un sydd â diddordeb ym meysydd ysgrifennu ac addysg plant, ac fe’i drefnir mewn partneriaeth rhwng Llenyddiaeth Cymru, Booktrust a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ymuno â’r awduron ar gyfer y digwyddiad mae Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn, a Deon Cysylltiol a Phrif-Ddarlithydd mewn Addysg Cynradd Prifysgol Metropolitan Caerdydd Jo Bowers.

 

Mae tocynnau i’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, serch hynny mae’n ofynnol archebu ymlaen llaw:
http://bit.ly/2DmM8MK
Mae niferoedd yn gyfyngedig, felly archebwch yn gynnar.