Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Awst

Cyhoeddwyd Llu 13 Awst 2018

Cyfleoedd Mis Awst

 

Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Troubadour 2018

Mae Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Troubadour bellach ar agor ac yn derbyn ceisiadau. Mae gwobrau gwych ar gael unwaith eto eleni, yn ogystal â gwahoddiad i’r enillwyr ddarllen eu gwaith yn ystod y seremoni, ar nos Lun 26 Tachwedd 2018 yng nghwmni’r beirniaid, Jo Shapcott ag Dalijit Nagra.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://www.coffeehousepoetry.org/prizes

 

The Emma Press yn lansio galwad am gerddi am salwch

Mae’r Emma Press yn galw am gerddi am salwch, i’w cyrraedd cyn 31 Awst 2018.

Gwahoddir ceisiadau sy’n cynnwys hyd at dair cerdd yn ymdrin â thema salwch i’w hystyried ar gyfer lansiad blodeugerdd ym mis Ebrill 2019, gan y Golygyddion Amy Mackelden a Dylan Jaggard.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://theemmapress.com/

 

Gwobr Aesthetica Creative Writing Award ar agor i geisiadau

Mae’r Aesthetica Creative Writing Award yn wobr ryngwladol sy’n dathlu barddoniaeth a ffuglen fer, wedi ei drefnu gan gylchgrawn Aesthetica, cylchgrawn rhyngwladol diwylliedig, gyda’r nod o gefnogi a meithrin talent ysgrifenedig newydd. Croesewir ceisiadau hyd at 31 Awst 2018.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://www.aestheticamagazine.com/creative-writing-award/

 

Gŵyl Madeinroath

Mae Gŵyl Madeinroath yn ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal gan artistiaid gyda’r nod o ddod â gweithiau celf o orielau ac i mewn i’r gymuned ehangach. Bellach yn ddeg oed, mae’r ŵyl yn arddangos gwaith artistiaid newydd a phrofiadol, a gweithiau creadigol gan gerddorion, llenorion a pherfformwyr, gan ddefnyddio Roath fel lleoliad. Mae digwyddiadau teuluol, masnachol a chyhoeddus yn rhan o’r ŵyl. Cynhelir yr ŵyl eleni rhwng 14 – 21 Hydref.

Rhagor o wybodaeth yma: http://madeinroath.com/

 

Nawdd i Awduron: Cynlluniau Ysgoloriaethau a Mentora Llenyddiaeth Cymru nawr ar agor

Mae cynllun Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi awduron i ddatblygu gwaith ar y gweill dros gyfnod o flwyddyn. Croesewir ceisiadau gan awduron ar wahanol adegau yn eu gyrfa. Bydd Panel annibynnol yn asesu’r ceisiadau ac yn dyfarnu Ysgoloriaethau ar gyfer gwaith o’r radd flaenaf. Dyddiad Cau: 5.00 pm, dydd Mawrth 11 Medi 2018.

Rhagor o wybodaeth yma: <http://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/nawdd-awduron-cynlluniau-ysgoloriaethau-mentora-llenyddiaeth-cymru-nawr-ar-agor/>

 

De Montfort Literature

Mae De Montfort Literature yn cynnig rhwng 5 a 10 o gyfleoedd i awduron ble byddant yn derbyn cyflog, ac yna bonws fel canran o werthiant unrhyw nofel a gyhoeddwyd, er mwyn ysgrifennu nofelau.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.demontfortliterature.com/application/

 

Young Critics Gogledd Cymru

Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 – 30 mlwydd oed i ddatblygu sgiliau ym maes beirniadu yn y celfyddydau.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://youngcriticsconwy.wordpress.com/

Llenyddiaeth Cymru