Dewislen
English

Cyfleoedd Mis Tachwedd

Cyhoeddwyd Iau 1 Tach 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Young Critics Gogledd Cymru

Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 – 30 mlwydd oed i ddatblygu sgiliau ym maes beirniadu yn y celfyddydau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://youngcriticsconwy.wordpress.com/

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma:  Dyddiadau Cau Tachwedd 2018

 

Cwrs Gweithio’n llawrydd ar gyfer Pobl Greadigol – 3 Tachwedd

Cwrs i ddysgu am y rheidrwydd cyfreithiol a busnes o weithio’n llawrydd, mewn awyrgylch cyfeillgar a diogel gyda phobl greadigol eraill. Cyflwynir gan Cult Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithion-llawrydd-ar-gyfer-bobl-greadigol-freelancing-4-creatives-tickets-50040137398

 

Gwobr Rhyngwladol Dylan Thomas 2019 – 7 Tachwedd

Yn derbyn ceisiadau o ddydd Gwener 7 Medi 2018, dyfernir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, sy’n werth £30,000, i’r gwaith llenyddol cymwys gorau a gyhoeddwyd yn Saesneg gan awdur 39 oed neu iau. Cyhoeddir yr enillydd yn y seremoni wobrwyo yn Abertawe ar 16 Mai 2019.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/dylan-thomas-prize/howtoenter/ 

 

Penwythnos Gaeaf Gŵyl Y Gelli – 22-25 Tachwedd

Fersiwn llai o Gŵyl Y Gelli yw Penwythnos Gaeaf Gŵyl Y Gelli. Cynhelir digwyddiadau mewn lleoliadau o gwmpas tref Y Gelli Gandryll, gan gynnwys ystod eang o ddigwyddiadau awduron, cerddoriaeth, a chomedi, yn ogystal â gweithdai i blant. Cewch hefyd y cyfle i wneud ychydig o siopa ‘Dolig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.hayfestival.com/winter-weekend/home

 

Cystadleuaeth Cerdd Rydd Barddas – 25 Tachwedd

Fel rhan o ddathliadau cenedlaethol Dydd Gwyl Barddoniaeth, 4 o Hydref, 2018, dyma Barddas yn cynnig gwobr hael am gerdd rhydd heb fod dros 20 llinell I gofio Haf Hirfelyn Tesog 2018. Bydd y gerdd fuddugol yn cael ei chyhoeddi yn Barddas Bach y ‘Dolig I godi calon pawb ganol gaeaf noethlwm.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://twitter.com/trydarbarddas/status/1050103736536879106

 

Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – 3 Rhagfyr

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn chwilio am Fardd Preswyl; cyfle newydd a chyffrous i fardd yng Nghymru i ddod â’r Ddeddf a gwaith y comisiynydd yn fyw. Mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://futuregenerations.wales/news/future-generations-commissioner-for-wales-on-the-search-for-a-poet-in-residence/ 

 

Gwobrau RSL Literature Matters 2019 – 5 Rhagfyr

Derbynnir cynigion ar gyfer creu gwaith neu weithiau ysgrifenedig, cynnal digwyddiadau llenyddol, neu brosiectau. Rhaid i Wobr RSL Literature Matters arwain at waith artistig newydd, gwreiddiol neu weithgaredd llenyddol arall o safon artistig ardderchog, a fydd yn cyrraedd darllenwyr neu gynulleidfa sylweddol. Y beirniaid eleni yw Menna Elfyn, Abdulrazak Gurnah a Barney Norris.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://rsliterature.org/award/rsl-literature-matters-awards/

 

New Welsh Writing Awards – 4 Chwefror

Mae’r New Welsh Writing Awards yn gwobrwyo ac yn hyrwyddo llyfrau byrion Saesneg eu hiaith sydd heb eu cyhoeddi. Croesewir ceisiadau eleni ar draws nifer o gategorïau gwahanol, o ffeithiol greadigol i nofelau ffuglen byrion sydd wedi’u gosod yng Nghymru neu sydd â themâu Cymreig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.newwelshwritingawards.com/