Dewislen
English
Cysylltu

Cyhoeddi Enwau’r Ymgeiswyr Llwyddiannus ar gyfer Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd Mer 22 Awst 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddi Enwau’r Ymgeiswyr Llwyddiannus ar gyfer Grŵp Dramodwyr Newydd
Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru
mewn cydweithrediad ag S4C, Llenyddiaeth Cymru, Pontio, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enwau’r dramodwyr hynny sydd wedi eu dewis i fod yn rhan o gynllun cenedlaethol newydd i ddatblygu crefft awduron llwyfan trwy gyfrwng y Gymraeg, sef Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae’r grŵp yn cynnwys awduron sy’n adnabyddus am eu gwaith mewn cyfryngau eraill, ynghyd â rhai sydd eisoes yn gweithio ym myd y theatr ond mewn meysydd gwahanol – gan gynnwys rhai a ddaeth i amlygrwydd pellach yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni.

Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru 2018/19 fydd: Melangell Dolma, Cai Llewelyn Evans, Elin Gwyn, Miriam Elin Jones, Lowri Morgan, Naomi Nicholas, Sian Northey a Gruffudd Eifion Owen.

Trwy gydweithio gydag S4C, Llenyddiaeth Cymru, Pontio, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman, ac fel rhan o fenter newydd Theatr Genedlaethol Cymru – Theatr Gen Creu (sy’n cefnogi a datblygu talent) – mae Theatr Genedlaethol Cymru yn cynnig cefnogaeth i’r 8 o awduron theatr newydd hyn i’w galluogi i ddatblygu eu crefft trwy gyfres o ddigwyddiadau, gweithdai a mentoriaeth dros gyfnod o 10 mis.

Fe ymgeisiodd 44 i fod yn rhan o’r cynllun cyffrous hwn, a’r rheiny’n dod o bob cwr o Gymru. Roedd safon y ceisiadau yn uchel iawn; cymaint felly nes bod Theatr Genedlaethol Cymru wedi penderfynu cynnig cefnogaeth yn ystod y flwyddyn i ddod i 12 awdur yn ychwanegol i’r 8 sydd wedi eu dewis i fod yn rhan o’r Grŵp yma, wrth iddynt ddatblygu eu crefft fel dramodwyr Cymraeg.

Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng Medi 2018 a Gorffennaf 2019. Mae’n cynnwys 6 gweithdy
un-dydd gyda dramodwyr proffesiynol profiadol mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru, yn cynnwys Caerfyrddin, Aberystwyth, Caerdydd, Yr Wyddgrug a Bangor, ac ymhlith y tiwtoriaid mae Dafydd James, Bethan Marlow, Aled Jones Williams, Alan Harris ac Alun Saunders.

Cynhelir dau weithdy ychwanegol i drafod cyfleoedd i ddramodwyr ddatblygu eu crefft ac ennill cyflogaeth mewn cyfryngau eraill, a hynny dan ofal Llenyddiaeth Cymru ac S4C.

Disgwylir i aelodau’r Grŵp fynd i weld perfformiadau theatr (yn arbennig felly enghreifftiau o ysgrifennu newydd) yn ystod y 10 mis, ac o dan y teitl ‘Be Welaist Ti?’ bydd cyfleoedd i’r dramodwyr ddod ynghyd i drafod y cynyrchiadau maen nhw wedi eu gweld. Darperir tocynnau rhad ac am ddim i’r dramodwyr fynychu rhai perfformiadau yn eu canolfan leol drwy garedigrwydd y lleoliadau sy’n rhan o’r cynllun.

Yna, bydd cyfnod o 5 mis i bob aelod o’r grŵp ysgrifennu drama newydd, gan dderbyn adborth proffesiynol ar y gwaith fel mae’n datblygu, a hynny gan fentoriaid profiadol ym maes ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr. Mae’r mentoriaid hynny yn cynnwys Arwel Gruffydd (Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru), Sarah Bickerton (Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru) a Ffion Haf (cyfarwyddwr theatr llawrydd).

Ar ddiwedd y cynllun trefnir darlleniadau cyhoeddus wedi eu hymarfer o’r dramâu newydd hyn (gydag actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol) yn y canolfannau sy’n rhan o’r cynllun, fel cyflwyniad o waith-ar-waith, a bydd cyfle i’r dramodwyr fynychu’r ymarferion. Bydd trafodaeth agored yn digwydd wedi pob darlleniad, gyda chyfle i’r gynulleidfa holi’r dramodwyr a chynnig ymateb i’r gwaith. Bydd cyfle’n ogystal i’r dramodwyr dderbyn adborth gan holl bartneriaid y prosiect, ynghyd â chyfle i drafod perthynas greadigol bellach gyda hwy a gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd y darlleniadau hyn yn digwydd rhwng 10 Mehefin a 3 Gorffennaf 2019.

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru:

“Roedd derbyn yr holl geisiadau ar gyfer Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru yn galonogol iawn ynddo’i hun. Ond roedd y ffaith bod y ceisiadau bron yn ddieithriad wedi bod yn rhai cryfion yn gwneud ein gwaith ni o ddewis y goreuon yn anodd eithriadol. Ond mae’r broses hefyd wedi bod yn un bleserus, a braf oedd cyfarfod â nifer fawr o ddramodwyr oedd yn newydd i ni. Mae’r 8 sydd wedi eu dewis yn cynrychioli ystod eang yn ddaearyddol, ac amrywiaeth hefyd o ran lleisiau a chwaeth greadigol. Rwy’n hyderus iawn y daw o’r broses yma nid yn unig ddramodwyr newydd o’r radd flaenaf, ond hefyd weithiau theatraidd cyffrous a fydd yn wledd i gynulleidfaoedd y dyfodol.”

Mae’r cyfan o’r cynllun hwn yn cael ei gynnig heb unrhyw gost o gwbl i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â mair.jones@theatr.com