Dewislen
English
.

Cymru a’r Chwyldro Diwydiannol: Chwilio am awduron ifanc

Cyhoeddwyd Maw 9 Mai 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Cadw, yn chwilio am 12 o awduron ifanc, rhwng 16 – 25 oed, i ymgymryd â’r her o ysgrifennu dramau byrion i blant ar gyfer eu llwyfannu fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant 2018.

Bwriad Gŵyl Hanes Cymru i Blant, ym mis Medi 2018, fydd llwyfannu 12 o ddramâu fydd yn cyflwyno hanes y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru. Yn ystod yr ŵyl bydd y sioeau, a fydd yn cynrychioli diwydiannau megis copr, llechi, glo, tun, haearn a gwlân, yn cael eu llwyfannu mewn lleoliadau treftadaeth dros Gymru gyfan a hynny mewn cydweithrediad â chyrff megis Cadw, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.  Y nod fydd addysgu plant a phobl ifanc am gyfnod pwysig iawn yn hanes Cymru a hynny trwy gyfrwng cyfres o ddramâu un person difyr a rhyngweithiol.

Bydd y 12 ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant bwrpasol dan nawdd Llenyddiaeth Cymru. Theatr Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Disgwylir i’r dramau byrion hyn gael eu cyflwyno erbyn diwedd 2017. Yn ystod hanner cyntaf 2018, bydd pob un o’r dramâu, yn ddibynnol ar dderbyn grantiau a nawdd pwrpasol, yn cael eu datblygu gan gyfarwyddwyr ac actorion proffesiynol, gyda’r gobaith y byddwn yn gallu llwyfannu pob un yn ystod Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2018.

Meddai Eleri Twynog, Cyfarwyddwr Gŵyl Hanes Cymru i Blant:

“Dyma gychwyn ar brosiect cyffrous iawn, fydd nid yn unig yn darganfod ac yn datblygu awduron ifanc sydd â’u bryd ar ysgrifennu dramâu, ond fydd hefyd, yn y pendraw, yn addysgu rhai miloedd o blant am gyfnod eithriadol o bwysig yn hanes Cymru. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r partneriaid am gofleidio’r syniad – bydd eu profiad â’u harbeigedd yn amhrisiadwy i’r 12 ymgeisydd llwyddiannus.”

Dyddiad cau: 15 Mai 2017.

I lawr lwytho’r ffurflen gais ac i ddarllen manylion pellach ewch i’r wefan www.gwylhanes.cymru