Dewislen
English
.

Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Waterstones 2017: La Belle Sauvage: Book of Dust

Cyhoeddwyd Gwe 1 Rhag 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Yn dilyn enwebiadau gan lyfrwerthwyr a phanel beirniadu dan arweiniad Rheolwr Gyfarwyddwr Waterstones, James Daunt; cyhoeddwyd mai Noddwr Llenyddiaeth Cymru, Philip Pullman gyda’i nofel La Belle Sauvage: The Book of Dust Volume One yw enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Waterstones 2017. Mae antur hudolus La Belle Sauvage yn agor y drws i fydysawd eang a pheryglus sy’n llawn pwerau tywyll yn gymysg â gwyddoniaeth a hud a lledrith. Mae’n llyfr sy’n dathlu gwir bŵer chwedleua a’r modd y gall darllen greu bydoedd newydd a chyfareddol.

 

Mae’r wobr arobryn hon yn dilyn sgwrs hynod lwyddiannus yn dathlu lansiad La Belle Sauvage, y cyntaf o dair cyfrol i’w cyhoeddi yn ei gyfres newydd The Book of Dust. Wedi’i drefnu ar y cyd rhwng Waterstones a Llenyddiaeth Cymru, roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i glywed yr awdur Horatio Clare yn arwain sgwrs ddifyr a hwylus gyda Philip yn cynnig cipolwg ar ei waith, a hynny gyda hiwmor a dyfnder, i gynulleidfa eiddgar yn Neuadd Hoddinott y BBC. Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn bod un o’r eiriolwyr mwyaf angerddol dros rym llenyddiaeth i blant ac oedolion yn ogystal, wedi derbyn gwobr o’r fath. Llongyfarchiadau mawr i Philip.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu y dylai pob plentyn yng Nghymru gael y cyfle i fwynhau a chreu llenyddiaeth, boed hynny ar bapur neu ar lafar. Mae mentrau megis Bardd Plant Cymru, Awdur Ieuenctid Cymru, Slam Cymru, a chynllun nawdd Awduron ar Daith yn sicrhau fod hyn yn realiti i nifer o bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru. Fel Noddwr cyntaf Llenyddiaeth Cymru, mae Philip Pullman yn atgyfnerthu’n datganiad hwn:

“Mae gwaith Llenyddiaeth Cymru wrth ddod â phlant ac awduron proffesiynol ynghyd yn wych – mae o fudd i’r ddwy ochr.” – Philip Pullman

 

Mae cyfle i chi fynychu sgwrs gyda’r awdur mewn digwyddiad yn Pontio, Bangor. Ymunwch â’r awdur a chyn-ohebydd y celfyddydau gyda BBC Cymru Jon Gower wrth iddo arwain taith hudolus trwy fywyd a gwaith Philip Pullman. Mae tocynnau ar gael yma: https://tocynnau.pontio.co.uk/online/17Pullman