Dewislen
English

February Opportunities

Cyhoeddwyd Sad 3 Chw 2018 - Gan Literature Wales

Credwch neu beidio, mae Chwefror yma’n barod. Rydym wedi llunio rhestr o rai gwobrau a chyfleoedd diddorol sydd ar y gweill i awduron. Gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron trwy ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

 

British Book Award – 9 Chwefror

Categorïau gwahanol. Pob genre.

 

Y Cyngor Prydeinig: Art Connects Us – 11 Chwefror

Mae’r Cyngor Prydeinig yn anelu at gynyddu cysylltiadau rhwng sector llenyddiaeth y DU ac awduron ifanc a gweithwyr proffesiynol o fewn llenyddiaeth yn Affrica Is-Sahara.

 

Hippocrates Prize for Poetry & Medicine – 14 Chwefror / 1 Mawrth

Mae Gwobr Hippocrates Prize for Poetry & Medicine yn wobr ryngwladol flynyddol am gerdd heb ei chyhoeddi ar bwnc meddygol. Gall beirdd dros 18 oed ymgeisio am y brif wobr, a gall beirdd 14-18 oed wneud cais am y wobr Beirdd Ifanc.

 

Pocket Poetry Pamphlets – 25 Chwefror

Mae Paper Swans Press yn chwilio am gerddi ar gyfer eu pamffled barddoniaeth nesaf, ar y pwnc Suffrage.

 

Cystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol – 15 Mawrth

Mae Wonderbox Publishing, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, yn noddi’r ail gystadleuaeth flynyddol i ddarganfod y ffuglen ddigidol “boblogaidd” orau: ffuglen ddigidol sy’n apelio i gynulleidfaoedd prif ffrwd. Derbynnir ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

 

Rubery Book Award – 31 Mawrth

Gwobr ar gyfer llyfrau hunan-gyhoeddedig a rhai a gyhoeddwyd yn anninynnol. Pob genre.

 

The Lampeter Review – 14 Ebrill

Mae Rhifyn 16 yn galw am Farddoniaeth, Rhyddiaith, Dramâu a sgriptiau ffilm ar y pwnc Aros.

 

The International Welsh Poetry Competition – 27 Mai

Ar gyfer awduron newydd a phrofiadol o ar draws y byd i gystadlu am wobrau ariannol.

Literature Wales