Dewislen
English
.

Ffrindiau Darllen Cymru – Cyhoeddiad Safle Prawf

Cyhoeddwyd Gwe 16 Meh 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru a The Reading Agency yn falch o gyhoeddi mai Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy sydd wedi ei ddewis i arwain prosiect prawf cyntaf Ffrindiau Darllen Cymru.

Cafodd y cais ei ddewis o blith nifer o geisiadau rhagorol o bob cornel o Gymru, yn dilyn galwad gan Llenyddiaeth Cymru am ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer darparu prosiect prawf Ffrindiau Darllen Cymru dros y deuddeg mis nesaf.

Mae Ffrindiau Darllen yn brosiect cyfeillio newydd a chyffrous ar draws y DU, mewn partneriaeth â The Reading Agency ac wedi ei gyllido gan Y Loteri Fawr. Datblygir y prosiect yng Nghymru gan Llenyddiaeth Cymru. Bydd Ffrindiau Darllen yn annog sgyrsiau drwy ddarllen er mwyn rhoi grym, ymgysylltu a chysylltu pobl hŷn ynysig, gan gynnwys pobl gyda dementia a’u gofalwyr.

Nid tasg hawdd oedd dewis y safle prawf. Roedd y panel o 6 yn defnyddio meini prawf penodol er mwyn sicrhau bod y safle prawf llwyddiannus yn gwbl addas ac yn cynnwys yr holl adnoddau, sgiliau a brwdfrydedd angenrheidiol i weithio gyda’r partneriaid eraill yng Nghymru yn ogystal â’r gallu i roi prawf ar nifer o wahanol ddulliau o gyflwyno Ffrindiau Darllen mewn sefyllfaoedd a lleoliadau amrywiol.

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy yn gweithio’n agos gydag Age Connect a phartneriaid eraill er mwyn ymgysylltu â phobl hŷn yng Nghonwy a allai deimlo’n ynysig, yn unig neu yn awyddus i wneud ffrindiau newydd drwy gyfrwng darllen a chyfathrebu.

Bydd Llenyddiaeth Cymru a The Reading Agency yn cefnogi Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy ac Age Connect drwy ddarparu anwythiad ar gyfer gwirfoddolwyr sydd yn dymuno dod yn Bartneriaid Darllen. Bydd cefnogaeth strategol, ariannol a gweithredol parhaus yn cael ei ddarparu hyd ddiwedd y cyfnod prawf 12 mis o Fehefin 2017 hyd Mehefin 2018.

Am ragor o wybodaeth, cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Ffrindiau Darllen gan The Reading Agency a chadwch olwg ar wefan Llenyddiaeth Cymru am gyhoeddiadau pellach.