Dewislen
English
.

Galw am Bartneriaid Gweithredu Prosiect: Ffrindiau Darllen – Prosiect Newydd i Gymru

Cyhoeddwyd Maw 11 Ebr 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod ar fin cychwyn prosiect cyfeillio newydd o’r enw Ffrindiau Darllen, mewn partneriaeth â The Reading Agency ac wedi’i ariannu gan Y Loteri Fawr. Bydd Ffrindiau Darllen yn defnyddio darllen er mwyn galluogi pobl hŷn ynysig, gan gynnwys pobl â dementia a gofalwyr, i gyfranogi ac ymgysylltu.

Mae’r rhaglen yn defnyddio darllen i gychwyn sgyrsiau, trwy ddod â gwirfoddolwyr cymunedol a phobl hŷn ynysig a bregus at ei gilydd i ddarllen yn gymdeithasol naill ai mewn grŵp neu un i un. Bydd gwirfoddolwyr Ffrindiau Darllen yn dod yn rhan o rwydwaith gymdeithasol ddeinamig a chefnogol a fydd yn cysylltu pobl hŷn ynysig â ffrindiau, teulu a rhwydweithiau cymdeithasol ehangach. Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen cyfeillio arbennig wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan bartneriaid a phobl hŷn bregus gan gynnwys pobl â dementia a’u gofalwyr.

Rydym yn galw ar bartneriaid i arbrofi gyda gwahanol ffyrdd o weithredu Ffrindiau Darllen yng Nghymru. Bydd y prosiect prawf yn weithredol o Orffennaf 2017 tan Fehefin 2018 a gall gael ei weithredu gan sefydliad unigol neu glwstwr o sefydliadau yn cyd-weithio. Bydd y prosiect hwn yn rhan o gyfnod prawf sy’n cynnwys pedwar prosiect yn Lloegr ag un yn Yr Alban. Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am y pedwar prosiect prawf yn Lloegr yma.

Bydd y prosiect prawf yn derbyn nawdd hyd at £10,000 yn ogystal â derbyn hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer gwirfoddolwyr a darperir adnoddau rhad ac am ddim gan Llenyddiaeth Cymru.

Os ydych chi’n awyddus i ymgeisio i fod yn safle prawf ar gyfer Ffrindiau Darllen Cymru, ac am dderbyn mwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â Rheolwr Prosiect Ffrindiau Darllen, Catherine Kennedy: catherine.kennedy@llenyddiaethcymru.org 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau bellach wedi pasio, ac fe gyhoeddir safle prawf Cymru ddiwedd mis Mai.