Dewislen
English

Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70

Cyhoeddwyd Iau 5 Gor 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam. Llun gan Camera Sioned.

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant ysbytai Cymru.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda sydd wedi ysgogi’r prosiect er mwyn ceisio sicrhau fod wardiau plant yn rhan allweddol o’r dathliadau pen-blwydd.  Lluniwyd y gerdd gan Casia Wiliam sef Bardd Plant Cymru 2017-2019. Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau, drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau amrywiol. Mae’r cynllun hefyd yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous.

Bydd y gerdd o dan y teitl ‘Ti’ yn cael ei harddangos ar wardiau plant ysbytai led led Cymru.

Meddai Manon Wyn James o Fwrdd Iechyd Hywel Dda:

“Roedden i wrth ein bodd i gydweithio gyda phartneriaid cynllun Bardd Plant Cymru ar y fenter gyffrous hon. Diolch o galon i Casia am greu cerdd wirioneddol hyfryd. Mae hi’n syml ond yn annwyl iawn a bydd hi’n sicr yn codi gwen a dod a chysur i gannoedd o deuluoedd fydd yn ymweld â’r wardiau plant yn y dyfodol. Diolch hefyd i gynllun Bardd Plant Cymru am greu posteri o’r gerdd i ni allu ei harddangos ar waliau’r ysbytai.”

Meddai Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru:

“Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hynod o werthfawr; mae’n wasanaeth yr ydw i yn credu’n gryf ynddo, ac yn gweld yr angen i ofalu amdano er mwyn sicrhau gofal iechyd am ddim i genhedlaethau’r dyfodol hefyd.

Felly roedd hi’n fraint o’r mwyaf cael ysgrifennu cerdd i ddathlu pen-blwydd y gwasanaeth yn 70. Roeddwn i am wneud yn siwr y byddai plant yn deall y gerdd, gan mai mewn wardiau plant y bydd hi’n ymddangos, felly mae hi’n syml, ac yn cyffwrdd ar y pethau sy’n gyffredin i ni gyd wrth ymweld ac ysbytai; y bobl garedig, y llenni lliwgar o gwmpas y gwely, ac wrth gwrs, y gofal.

Gobeithio bydd y gerdd yn taro nodyn gyda rhieni a phlant sy’n ei darllen mewn wardiau plant yng Nghymru.”

 

I gyd-fynd â’r gerdd, mae Casia hefyd wedi creu adnodd sy’n annog plant i feddwl ac ysgrifennu cerdd am eu profiad nhw o fod mewn ysbyty – www.barddplantcymru.co.uk/adnoddau

 

Bydd Casia Wiliam yn cyfwyno’r gerdd i staff Ward Cilgerran, Ward Blant Ysbyty Gyffredinol Glangwili fore dydd Iau y 5ed o Orffennaf.

Llenyddiaeth Cymru